Nguyễn Thị Truyền

( 141 đánh giá ) 1945
Địa chỉ thường trú: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên & Môi trường NREC
Ngày sinh: 1969
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên & Môi trường NREC
Chức vụ/ Chức danh:

  • Môi trường

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Định giá, đánh giá công nghệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll