Nguyễn Thị Lan Phi

★☆☆☆☆ ( 1 đánh giá ) 830
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 25-11-1977
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Phó Giáo sư - Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Kỹ thuật Hóa học, Bộ môn: Công nghệ Thực phẩm
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Hóa học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Các hướng nghiên cứu chính:
  - Nghiên cứu tách chiết và phân tích các hoạt chất sinh học từ thực vật và ứng dụng.
  - Sắc ký khí - cảm quan bằng khứu giác (GC-O), Tinh dầu và đặc trưng hương.
  - Vi sinh vật và công nghệ thực phẩm
   
  Đề tài khoa học
   
  TT Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học Thời gian Chủ nhiệm Cấp quản lý Nghiệm thu
  1.Nghiên cứu in vitro và in vivo khả năng tiêu hóa và chỉ số đường huyết (GI) của các loại hạt ngũ cốc và phát triển các phương pháp giảm chỉ số đường huyết của các loại này nhằm phòng chống bệnh tiểu đường và béo phì2019-2021Tham giaNghiên cứu cơ bản-Bộ KHCN
  2.Nghiên cứu quy trình công nghệ xanh tách chiết các hoạt chất sinh học trong vỏ và hạt các loại bưởi ở Việt Nam2019-2021Chủ nhiệmĐHQG loại B
  3.Nghiên cứu phân lập, cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên tách từ lá, vỏ và hạt các loài thuộc họ Cam quýt (Rutaceae) ở Việt Nam.2017-2020Chủ nhiệmNghiên cứu cơ bản-Bộ KHCN
  4.Nghiên cứu khả năng kháng thủy phân của các loại tinh bột củ và hạt có màu và hoạt tính sinh học của các hợp chất màu có trong các loại hạt và củ này nhằm phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng phòng chống bệnh béo phì và tiểu đường2016-2018Tham giaNghiên cứu cơ bản-Bộ KHCN
  5.Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết dầu hạt và các hợp chất limonoid từ hạt quả thuộc chi Cam quýt2015-2016Chủ nhiệmĐHQG loại Cx
  6.Nghiên cứu thành phần và hoạt tính sinh học các hợp chất tự nhiên thuộc họ Cam quýt2013-2015Chủ nhiệmNghiên cứu cơ bản-Bộ KHCNx
  7.Nghiên cứu thành phần hóa học và khả năng chống oxy hóa của dịch chiết cây ngò om (Limnophila aromatica)2013-2014Chủ nhiệmTrườngx
  8.Nghiên cứu tổng hợp tinh bột liên kết với các flavonoids cấu trúc phân tử nanocapsules ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm.2010-2012Tham giaNghiên cứu cơ bản-Bộ KHCNx
  9.Study on Melaleuca alternifolia essential oil and develop its products for practical uses2010-2011Chủ nhiệmCơ sởx
   
  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố
   
  TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
  Tạp chí quốc tế
  1.Mai Nguyen Tram Anh, Pham Van Hung, Nguyen Thi Lan Phi. Optimized Conditions for Flavonoid Extraction from Pomelo Peel Byproducts under Enzyme- and Ultrasound-Assisted Extraction Using Response Surface Methodology. . Journal of Food Quality - vol. 2021, 10 (2021) -ISBN/ISSN: 0146-9428
  2.Pham Van Hung, Nguyen Thi Hoang Yen, Nguyen Thi Lan Phi, Nguyen Phung Ha Tien, Nguyen Thi Thu Trung. Nutritional composition, enzyme activities and bioactive compounds of mung bean (Vigna radiata L.) germinated under dark and light conditions. LWT- Food Science and Technology - 133, (2020) -ISBN/ISSN:
  3.Pham Van Hung, Mai Nguyen Tram Anh, Phan Ngoc Hoa & Nguyen Thi Lan Phi. Extraction and characterization of high methoxyl pectin from Citrus maxima peels using different organic acids. . Journal of Food Measurement and Characterization - vol. 15, 1541-1546 (2020) -ISBN/ISSN: 2193-4126
  4.Trinh Thi My Duyen, Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Thi Lan Phi, Pham Van Hung. Physicochemical properties and in vitro digestibility of mung-bean starches varying amylose contents under citric acid and hydrothermal treatments. International Journal of Biological Macromolecules - 164, 651-658 (2020) -ISBN/ISSN:
  5.Pham Van Hung, Nguyen Hai Yen Nhi, Ling Yu Ting, Nguyen Thi Lan Phi. Chemical Composition and Biological Activities of Extracts from Pomelo Peel By-Products under Enzyme and Ultrasound-Assisted Extractions. Journal of Chemistry - 2020, 7 (2020) -ISBN/ISSN: 2090-9071
  6.Pham Van Hung, Vo Thuy Binh, Pham Hoang Yen Nhi, Nguyen Thi Lan Phi. Effect of heat-moisture treatment of unpolished red rice on its starch properties and in vitro and in vivo digestibility. International Journal of Biological Macromolecules - 154, 1-8 (2020) -ISBN/ISSN:
  7.Pham Thi Lan Chi, Le Huu Thanh, Nguyen Thi Lan Phi. Optimization of the enzyme-assisted vacuum-distillation of essential oil from the leaves of Citrus limonia Osbeck by response surface method. International Journal of Pharmaceutical Science and Research - 4 (3), 69-73 (2019) -ISBN/ISSN: 2455-4685
  8.Pham Thi Lan Chi, Pham Van Hung, Huu Le Thanh, Nguyen Thi Lan Phi. Valorization of Citrus Leaves: Chemical Composition, Antioxidant and Antibacterial Activities of Essential Oils. Waste and Biomass Valorization - xx, 1-9 (2019) -ISBN/ISSN: 1877-265x
  9.Truong Ngoc Quynh Phuong, Nguyen Thi My Duyen, Phan Ngoc Hoa, Pham Van Hung, Nguyen Thi Lan Phi. Evaluation of chemical compositions and functional properties of bioactive compounds in Pomelo’s seeds. International Journal of Food Science and Nutrition - 3(5), 148-151 (2018) -ISBN/ISSN: 2455-4898
  10.Nguyen Ngoc Thanh Tien, Truong Ngoc Quynh Anh, Nguyen Thi Lan Phi, Pham Van Hung. In vitro and in vivo starch digestibility and quality of bread substituted with acid and heat-moisture treated sweet potato starch. Starch - 70, (2018) -ISBN/ISSN: 0038-9056
  11.Pham Thi Lan Chi, Vu Kieu Chinh, Pham Van Hung, Nguyen Thi Lan Phi. Antimicrobial and antioxidant activities of essential oils extracted from leaves of Vinh orange, Dao lime and Thanh Tra pomelo in Vietnam. International Journal of Food Science and Nutrition - 3(5), 152-156 (2018) -ISBN/ISSN: 2455-4898
  12.Pham Van Hung, Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Thi Lan Phi, Nguyen Ngoc Thanh Tien. Physicochemical characteristics and in vitro digestibility of potato and cassava starches under organic acid and heat-moisture treatments. International Journal of Biological Macromolecules - 95, 299-305 (2017) -ISBN/ISSN: 0141-8130
  13.Van Hung, P., Chau, H.T., Phi, N.T.L. In vitro digestibility and in vivo glucose response of native and physically modified rice starches. Food Chemistry - 191, 74-80 (2016) -ISBN/ISSN: 0308-8146
  14.Hung, P.V., Vien, N.L., Lan Phi, N.T. . Resistant starch improvement of rice starches under a combination of acid and heat-moisture treatments . Food Chemistry - 191, 67-73 (2016) -ISBN/ISSN: 0308-8146
  15.Lan-Phi, N. T. and Vy, T. T.. Chemical composition, antioxidant and antibacterial activities of peels’ essential oils of different pomelo varieties in the south of Vietnam. International Food Research Journal - 22(6), 2426-2431 (2015) -ISBN/ISSN: 22317546
  16.Nguyen Thi Lan Phi, Pham Van Hung, Pham Thi Lan Chi, Phan Dinh Tuan. Impact of Growing Locations and Genotypes on Antioxidant and Antimicrobial Activities of Citrus Essential Oils in Vietnam.. Journal of Essential Oil Bearing Plants - 18(6), 1421-1432 (2015) -ISBN/ISSN: 0972-060X
  17.Nguyen Thi Lan Phi, Pham Van Hung, Pham Thi Lan Chi, Nguyen Hoang Dung. Impact of extraction methods on antioxidant and antimicrobial activities of citrus essential oils. Journal of Essential oil Bearing Plants - 18 (4), 806-817 (2015) -ISBN/ISSN: 0972-060X
  18.Pham Van Hung, Nguyen Thi Huyen My and Nguyen Thi Lan Phi. Impact of Acid and Heat-moisture Treatment Combination on Physicochemical Characteristics and Resistant Starch Contents of Sweet Potato and Yam Starches. Starch/Staerke - 66, 1013-1021 (2014) -ISBN/ISSN: 1521-379X
  19.Pham Van Hung, Pham Thi Lan Chi, Nguyen Thi Lan Phi. Comparison in antifungal activities of Vienamese citrus essential oils. Natural Product Research - 27, 506-508 (2013) -ISBN/ISSN: 1478-6419
  20.Lan Phi N. T.. Physicochemical Properties and Antioxidant Capacity of Debranched Starch-Ferulic Acid Complexes. . Starch/Staerke - 65, 382-389 (2013) -ISBN/ISSN: 1521-379X
  21.Pham V.H, Nguyen T. L. P, Tran T. V. V. Effect of Debranching and Storage Condition on Crystallinity and Functional Properties of Cassava and Potato Starches. Starch/Staerke - 64, 964-971 (2012) -ISBN/ISSN: 1521-379X
  22.Takehiro KASHIWAGI, Nguyen Thi LAN PHI, Masayoshi SAWAMURA. Compositional changes in yuzu (Citrus junos) steam-distilled oil and effects of antioxidants on oil quality during storage. Food Science and Technology Research - 16 (1), 51-58 (2010) -ISBN/ISSN: 1344-6606
  23.Sawamura M, Fukata J, Kumagai C, Lan Phi N. T, Mizushima N, Hori N, Wada M, Kamano S.. Functional activities of Japanese yuzu essential oil. Japanese Journal of Aromatherapy - 9, 1-11 (2009) -ISBN/ISSN: 1349-1857
  24.Lan-Phi Nguyen Thi, Shimamura Tomoko, Ukeda Hiroyuki, Sawamura Masayoshi. Chemical and aroma profiles of yuzu (Citrus junos) essential oils of different cultivars. Food Chemistry - 115 (3), 1042-1047 (2009) -ISBN/ISSN: 0308-8146
  25.Sawamura M, Hasegawa K, Kashiwagi T, Lan Phi N.T, Wada M, Kumagai C. Determination of bergapten in Japanese citrus essential oils. Japanese Journal of Aromatherapy - 9, 30-37 (2009) -ISBN/ISSN: 1349-1857
  26.Hee Sun Song, Nguyen Thi Lan Phi, Masayoshi Sawamura. Volatile Profile of the Peel Oil of Kiyomi (Citrus unshiu Marcov. x C. sinensis Osbeck), A New Hybrid Sweet Citrus Fruit. Journal of Essential Oil Research - 21 (1), 26-30 (2009) -ISBN/ISSN: 2163-8152
  27.Nguyễn Thị Lan Phi, Masayoshi Sawamura. Characteristic aroma composition profile of mature stage Citrus junos (yuzu) peel oil from different origins. Food Science and Technology Research - 14 (4), 359 – 366 (2008) -ISBN/ISSN: 1344-6606
  28.Masayoshi Sawamura · Yuji Onishi · Junko Ikemoto · Nguyen Thi Minh Tu · Nguyen Thi Lan Phi . Characteristic odour components of bergamot (Citrus bergamia Risso) essential oil. Flavour and Fragrance Journal - 21(4), 609 - 615 (2006) -ISBN/ISSN: 1099-1026
  29. Hee Sun Song · Nguyen Thi Lan Phi · Yeon-Hee Park · Masayoshi Sawamura . Volatile profiles in cold-pressed peel oil from Korean and Japanese Shiranui (Citrus unshiu Marcov. ´ C. sinensis Osbeck ´ C. reticulata Blanco). Bioscience, Biotechnology and Biochemistry - 70(3), 737-739 (2006) -ISBN/ISSN: 1347-6947
  30. Simon Muhoho Njoroge · Hellen Njoki Mungai · Hiroshi Koaze · Nguyen Thi Lan Phi · Masayoshi Sawamur. Volatile constituents of mandarin (Citrus reticulata Blanco) peel oil from Burundi. Journal of Essential Oil Research - 18(6), 659-662. (2006) -ISBN/ISSN: 2163-8152
  31.Nguyen Thi Lan Phi · Chieko Nishiyama · Hyang-Sook Choi · Masayoshi Sawamura. Evaluation of aroma characteristic compounds of Citrus natsudaidai Hayata (Natsudaidai) cold-pressed peel oil.. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry - 70(8), 1832-1838 (2006) -ISBN/ISSN: 1347-6947
  32. M Sawamura, U.-S Son, H.-S Choi, M.-S.L Kim, N.T.L Phi, M Fears, C Kumagai. Compositional changes in commercial lemon essential oil for aromatherapy. International Journal of Aromatherapy - 14(1), 27-36 (2004) -ISBN/ISSN: 0962-4562
  Tạp chí trong nước
  33.Pham Hai Son Tung, Pham Van Hung, Chau Tran Diem Ai, Nguyen Thi Nguyen, Nguyen Thi Lan Phi. Total limonoid concentration and antioxidant capacities of extracts from seeds of different citrus varieties using different solvents . Journal of Science Technology and Food - 20(4), 3-12 (2021) -ISBN/ISSN: 0866-8132
  34.Nguyen Thi Lan Phi, Nguyen Thi My Duyen, Chau Tran Diem Ai, Pham Van Hung. Tách phân đoạn limonoids có trong hạt các loại bưởi khác nhau sử dụng các loại dung môi khác nhau và khả năng kháng oxy hóa của chúng. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn - xx, xx (2021) -ISBN/ISSN: 2354-0567
  35.Truong Ngoc Quynh Phuong, Pham Van Hung, Phan Ngoc Hoa, Nguyen Thi Lan Phi. Extraction of flavonoids in pomelos' peels using Box-Behnken response surface design and their biological activities. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering - xxx, xx (2020) -ISBN/ISSN:
  36.Nguyen Thi Thuy Vy, Nguyen Ngoc Thanh Tien, Nguyen Thi Lan Phi, Pham Van Hung. Total phenolic content, antioxidant capacity and diabetic enzyme inhibitory of extracts from colored sweet potatoes . Tạp chí Hóa học - 55 (4E23), 284-288 (2017) -ISBN/ISSN: 0866-7144
  37.Pham Thi Lan Chi, Van Thi Thanh Tuyen, Nguyen Thi Lan Phi. Antioxidant and antimicrobial activities of leaf essential oils of different Citrus species. Tạp chí Công nghệ sinh học - 14(1A), 337-342 (2016) -ISBN/ISSN: 1811-4989
  38.Hoang Tran Huyen Tran, Nguyen Thi Lan Phi. Limonoid contents, antioxidant and antimicrobial activities of pomelo seed extracts. Journal of Science and Technology - 53 (2A), 164-169 (2015) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  39.Vo Nguyen Thuy Duong, Nguyen Thi My Dung, Nguyen Thi Lan Phi . Antioxidant and antimicrobial activities of the extract from Limnophila aromatica. Journal of Science and Technology, 52(5B), 404-409. - 52(5B), 404-409 (2014) -ISBN/ISSN:
  40.Dam Yen Nhi, Nguyen Thi Lan Phi. Extraction of bioactive compounds from lime peels and their antimicrobial activities. Journal of Science and Technology - 52(5B), xx (2014) -ISBN/ISSN:
  Hội nghị quốc tế
  41.Pham Thi Lan Chi, Pham Van Hung, Nguyen Thi Lan Phi. Optimization of extraction condition of essential oil from Citrus limonia Osbeck peel by response surface method. The 3rd international conference on sustainable global agriculture and food - Hồ Chí Minh , 311-318 (2018)
  42.Pham Hai Son Tung, Truong Ngoc Quynh Phuong, Pham Van Hung, Nguyen Thi Lan Phi. Extraction and evaluation of limonoids from citrus seeds and their antioxidant capacity. The 3rd International conference on sustainable global agriculture and food - Ho Chi Minh , 335-342 (2018)
  43.Mai Nguyen Tram Anh, Pham Van Hung, Nguyen Thi Lan Phi. Extraction and Characterization of Pectin from Spongy White Peels of Pomelo (Citrus maxima) using Citric Acid. 15th ASEAN Conference on Food Science and Technology - Ho Chi Minh , 148-153 (2017)
  44.Nguyễn Thị Lan Phi, v.v. Enantiomeric analysis of monoterpenoids in Vietnamese lime cold-pressed oils. The 52th Symposium on the Chemistry of Terpenes, Essential Oils and Aromatics (TEAC) - , (2008)
  45.Nguyễn Thị Lan Phi, v.v. Chemical and aroma profiles of different cultivars of yuzu (Citrus junos Sieb. ex Tanaka) essential oil. XII Weurman Flavour Research Symposium - , (2008)
  46.Nguyễn Thị Lan Phi, v.v. Composition and odour characteristics of the volatile compounds of Vietnamese lime (Citrus limonia) essential oil. Summer Program In Sensory Evaluation- SPISE 2007 - , (2007)
  47.Nguyễn Thị Lan Phi, v.v. Study on the relationship between concentration and odor intensity. The 51th Symposium on the Chemistry of Terpenes, Essential Oils and Aromatics (TEAC) - , (2007)
  48.Nguyễn Thị Lan Phi, v.v. Identification of the odour components of C. aurantifolia Swingle and C. limonia Osbeck (lime) cold-pressed peel oils growing in Vietnam. 37th International Symposium on Essential Oils - , (2006)
  49.Nguyễn Thị Lan Phi, v.v. Flavor characteristics of seedling and grafted Yuzu. The 50th Symposium on the Chemistry of Terpenes, Essential Oils and Aromatics (TEAC) - , (2006)
  50.Nguyễn Thị Lan Phi, v.v. Development of new technology on the manufacture of high quality yuzu juice. Annual Meeting of Nihon - Nogeikagakukai , (2005)
  51.Nguyễn Thị Lan Phi, v.v. New extraction technology of essential oil using supersonic steam distillation. Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE), New trends in Technology towards Sustainable Development - , (2005)
  52.Nguyễn Thị Lan Phi, v.v. Compositional changes in commercial mandarin essential oil for aromatherapy. The 35th International Symposium on Essential Oils (ISEO) - , (2004)
  Hội nghị trong nước
  53.Le Minh Tu Tanh, Pham Van Hung, Nguyen Thi Nguyen, Nguyen Thi Lan Phi. Chemical composition and antioxidant capacities of extracts from citrus’s peels and seeds. Hội thảo khoa học Công nghệ sinh học ứng dụng - Hồ Chí Minh , 38-45 (2020)
  54.Phan Minh Phương, Pham Van Hung, Phan Ngoc Hoa, Nguyen Thi Lan Phi. Antimicrobial capacities of extracts from citrus’s peel and seeds. Hội thảo Khoa học Công nghệ Sinh học Ứng dụng - TP.Hồ Chí Minh , 30-37 (2020)
  55.Pham Van Hung, Nguyen Thi Lan Phi, Tran Thanh Truc. PROXIMATE COMPOSITION AND DIGESTIBILITY OF RICE STARCHES IN VIET NAM. Hội thảo khoa học An toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 4 - Hồ Chí Minh , (2020)
  56.Pham Hoang Yen Nhi1 , Nguyen Thi Lan Phi2 , Pham Van Hung1. EFFECTS OF HEAT-MOISTURE TREATMENT ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND PROTEIN QUANTITY OF UNPOLISHED RED RICE. Hội thảo khoa học An toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 4 - Hồ Chí Minh , (2020)
  57.Thu T.M.Le, Tran T. H. Hoang, Phi. T. L. Nguyen. Chemical composition of citrus seed oils and their antioxidant activities. Meeting the needs through research innovation in biotechnology - HoChiMinh , 71-74 (2015)
  58.Huynh My Lam, Pham Thi Lan Chi, Nguyen Thi Lan Phi . Antioxidant and antimicrobial activities of several Vietnamese pomelo essential oils extracted by vacuum-hydrodistillation method.. Hội nghị Sinh học Toàn quốc - Hà Nội , 648-651 (2013)
  59.Le Vu Bich Tram, Pham Thi Lan Chi, Nguyen Thi Lan Phi . Chemical composition, antioxidant and antimicrobial capacity of Da Lat lime peel’s essential oils.. Hội nghị Sinh học Toàn quốc - Hà Nội , 739-742 (2013)
  60.Nguyen Trong Thai, Nguyen Thi Lan Phi, Le Hong Phu, Pham Van Hung. Solubility and physicochemical properties of rice starches with different solvent treatments. Teaching and Proceedings of 1st Conference in Researching on Biology in Vietnam, - Hà Nội , (2012)
  61.La Huu Hien, Nguyen Thi Lan Phi, Le Hong Phu, Pham Van Hung . Effects of ultrasonic and enzymatic treatments on porosity and physicochemical properties of different starches. Proceedings of 1st Conference in Teaching and Researching on Biology in Vietnam - Hanoi , (2012)
   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll