Nguyễn Thị Hiền

★☆☆☆☆ ( 1 đánh giá ) 806
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 06-03-1970
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Kỹ thuật Hóa học, Bộ môn: Công nghệ Thực phẩm
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên viên

  • Hóa học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Các hướng nghiên cứu chính: Protein
  - Phát Triển Sản Phẩm Thực Phẩm
  - Thiết Kế Máy & Nhà Máy Thực Phẩm (Công Nghệ Thực Phẩm)
  - Thiết Kế Nhà Máy Thực Phẩm
  - Thí Nghiệm Các Kỹ Thuật Hiện Đại Trong Công Nghệ Thực Phẩm (Công Nghệ Thực Phẩm Và Đồ Uống)
  - Thí Nghiệm Công Nghệ Chế Biến Thực Phẩm
  - Thí Nghiệm Thực Phẩm Xông Khói (Thịt Cá) (Khoa Học Và Công Nghệ Thực Phẩm)
  - Thí Nghiệm Ðồ Hộp Cá (Khoa Học Và Công Nghệ Thực Phẩm)
  - Thí Nghiệm Ðồ Hộp Thịt (Khoa Học Và Công Nghệ Thực Phẩm)
  - Tn Các Kỹ Thuật Hiện Đại Trong Cntp (Công Nghệ Thực Phẩm Và Đồ Uống)
  - Tn Công Nghệ Chế Biến Thuỷ Sản, Gia Súc Và Gia Cầm (Công Nghệ Thực Phẩm Và Đồ Uống, Khoa Học Và Công Nghệ Thực Phẩm)
   
  Đề tài khoa học
   
  TT Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học Thời gian Chủ nhiệm Cấp quản lý Nghiệm thu
  1.Xây dựng dữ liệu về tính chất cảm quan cấu trúc của sản phẩm thịt chế biến từ hệ nhũ tương ở Việt Nam2020-2021Chủ nhiệmĐHQG loại C
  2.Khảo sát sự ảnh hưởng của thành phần hóa học đến cấu trúc của chả lụa2019-2021Tham giaTrường
  3.Khảo sát các tính chất chức năng và khả năng ứng dụng của protein đậu phộng trong sản xuất xúc xích2016-2017Chủ nhiệmĐHQG loại Cx
  4.Ứng dụng kỹ thuật siêu lọc kết hợp diafiltration trong quá trình cô đặc và tinh sạch protein đậu phộng2013-2015Chủ nhiệmHọc viên CH + NCSx
  5.Nghiên cứu ứng dụng sóng siêu âm và enzym để trích ly protein đậu phộng2011-2012Chủ nhiệmCơ sởx
  6.Ứng dụng kỹ thuật siêu âm và membrane để thu nhận protein isolate từ khô đậu phộng2010-2013Chủ nhiệmBộ-ĐHQG-Sởx
  7.Nghiên cứu rút ngắn thời gian sản xuất lòng đỏ trứng vịt muối2004-2005Chủ nhiệmCơ sởx
  8.Nghiên cứu nhóm polyphenol trong trái điều1998-1999Chủ nhiệmCơ sởx
   
  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố
   
  TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
  Tạp chí quốc tế
  1.Nguyen, T.H and Le, V.V.M. Effect of technological parameters of ultrasonic treatment on the protein extraction yield from defatted peanut meal. International Food Research Journal - 26(3), 1079-1085 (2019) -ISBN/ISSN: 2231 7546
  Tạp chí trong nước
  2.Phạm Hưu Thịnh,    Nguyễn Vũ Vân Thủy,   Nguyễn Hoàng Dũng,   Nguyễn Thị Hiền . Identifying the drivers of liking for texture attributes of Vietnamese sausage. Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology - 4 (2), 940-947 (2021) -ISBN/ISSN: 2615-9872
  3.Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Việt Mẫn. Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ trong quá trình xử lý enzyme. Tạp chí Hóa học - 55 (4E23), 224 – 228 (2017) -ISBN/ISSN: 0866-7144
  4.Nguyen Thi Hien, Tang Nguyen Minh, Doan Phuong Dong, Le Van Viet Man. Substitution of peanut protein for soy protein as a non-meat binder in emulsion-type sausage production. Tạp Chí Phát Triển KH&CN - Tập 20 số K7, 41-48 (2017) -ISBN/ISSN: 1859 - 0128
  5.Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Việt Mẫn, Trần Chí Hải. Ảnh hưởng của hệ số cô đặc và giải pháp bổ sung nước đến hiệu suất thu hồi và độ tinh sạch của chế phẩm protein đậu phộng trong quá trình siêu lọc. Tạp chí phát triển khoa học Công nghệ - 18 số K5, 68-73 (2015) -ISBN/ISSN: 1859 - 0128
  6.Trần Chí Hải, Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Việt Mẫn. Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến quá trình siêu lọc dịch trích protein đậu phộng. Tạp chí Khoa học và công nghệ - 52-5C, 62-66 (2014) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  7.Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Việt Mẫn. Ảnh hưởng của phương pháp thu nhận đến tính chất chức năng của protein concentrate đậu phộng. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - 51(5B), 150-154 (2013) -ISBN/ISSN: 0866708X
  8.Nguyễn Thị Hiền, Lại Quốc Đạt, Lê Văn Việt Mẫn, Hoàng Hữu Trường Nguyên, Từ Chí Hùng. Ứng dụng kỹ thuật siêu lọc để phân riêng protein đậu phộng . Tạp chí Khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật - 96, 145-149 (2013) -ISBN/ISSN: 0868-3980
  9.Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Việt Mẫn. Ứng dụng chế phẩm Cellulase để trích ly protein đậu phộng (Application of Cellulase Preparation to Peanut Protein Extraction) – Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 84, 2011. Tạp chí KH & CN các trường đại học kỹ thuật - 84 - 2011, 146 (2011) -ISBN/ISSN: 0868-3980
  10.. Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt heo nạc tươi. Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ - tập 11- 8/2008 - , (2008) -ISBN/ISSN:
  Hội nghị quốc tế
  11.Nguyễn Thị Hiền, Phạm Hữu Thịnh. Sensory attributes that drive consumer acceptability of Vietnamese sausage in HoChiMinh city: a preliminary study . Proceedings of spise 2018 - Đà Nẵng , 121-128 (2018)
  Hội nghị trong nước
  12.Nguyễn Thị Hiền. Nghiên cứu sản xuất lòng đỏ trứng vịt muối. Hội nghị khoa học công nghệ Trường Đại học Bách Khoa Lần 10 tháng 10/2007 - Hồ Chí Minh , (2007)
  13.Nguyễn Thị Hiền. Tìm hiểu thành phần dinh dưỡng của thịt thỏ . Hội nghị khoa học công nghệ Trường Đại học Bách Khoa Lần 9 tháng 10/2005 - Hồ Chí Minh , (2005)
  14.Nguyễn Thị Hiền. Nghiên cứu sản xuất rượu vang từ dịch trái điều . Hội nghị khoa học công nghệ Trường Đại học Bách Khoa Lần 8 tháng 4/2002 - Hồ Chí Minh , (2002)
  15.Nguyễn Thị Hiền. Nghiên cứu một số tính chất của trái điều . Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần VII, Phân ban Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Kỹ thuật Tp HCM-1999 - Hồ Chí Minh , (1999)
   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll