NGUYỄN MINH THỦY

( 1 đánh giá ) 1270
Địa chỉ thường trú: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Ngày sinh: 1978
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS
Cơ quan công tác:ĐH Cần Thơ
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên cao cấp

  • Công nghệ thực phẩm

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
  STTTên lĩnh vực nghiên cứu chính
  1 Kỹ thuật thực phẩm
  2 Kỹ thuật đồ uống
  3 Bảo quản và chế biến nông sản
  4 Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
  STTTên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụngNăm
  hoàn thành
  Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành)Trách nhiệm tham gia trong đề tài
  3. Sách và giáo trình xuất bản.
  STTTên sáchNhà xuất bảnNăm
  xuất bản
  Số ISBNTác giảĐồng
  tác giả
  1Dinh dưỡng người
  Nhà xuất bản Nông nghiệp TPHCM2010978-604-919-399-6X 
  2Kỹ thuật sau thu hoạch rau quả
  Nhà xuất bản Nông nghiệp2010 X 
  3Thực tập Công nghệ thực phẩm
  Trường Đại học Cần Thơ2011  X
  4Kỹ Thuật sau thu hoạch (bảo quản và chế biến) một số loại nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
  Đại học Cần Thơ2016978-604-919-644-7 X
  5Dinh dưỡng người
      X
  6Kỹ thuật chế biến rau quả
    978-604-919-910-3X 
  7Kỹ thuật sau thu hoạch nông sản
      X
  8Thực tập Công nghệ thực phẩm
      X
  4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
  Xuất bản tiếng Anh
  1. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Ngô Văn Tài. 2020. COMBINATION OF MILD HEAT AND CALCIUM CHLORIDE TREATMENT ON THE TEXTURE AND BIOACTIVE COMPOUNDS OF PURPLE SHALLOT. Food Research. 4. 1681-1687. (Đã xuất bản)
  2. Hồ Thị Ngân Hà, Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài. 2020. EFFECT OF OPERATING CONDITIONS OF ROTARY VACUUM EVAPORATION ON PHYSICOCHEMICAL QUALITY OF BLACK CHERRY TOMATO (SOLANUM LYCOPERSICUMCV. OG) SAUCE. The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment. . (Đã xuất bản)
  3. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Athapol Noomhorn. 2020. EFFECT OF COCOA BUTTER CONTENT AND DEGREE OF THE FINENESS ON THE DISPERSIBILITY AND CHROMATICITY VALUES OF COCOA POWDER. International Journal of Agronomy and Agricultural Research. 16. (Đã xuất bản)
  4. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài. 2020. DEVELOPMENT AND NUTRITIONAL EVALUATION OF HEALTHY PANGASIUS SOUP POWDER INCORPORATED WITH LOCALLY AVAILABLE VEGETABLES IN VIETNAM. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology. 7. (Đã xuất bản)
  5. Nguyễn Thị Ngọc Giang, Nguyễn Minh Thủy. 2020. EFFECTS OF DRYING METHODS ON THE CHARACTERISTICS OF PLEUROTUS SAJOR-CAJU MUSHROOM. MALAYSIAN APPLIED BIOLOGY. 49. (Đã xuất bản)
  6. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Hồ Thị Ngân Hà. 2020. EFFECT OF EMULSIFIERS ON VISCOSITY AND EMULSION STABILITY OF THE COCOA POWDER MIXTURE. Food Research. 4. (Đã xuất bản)
  7. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Ngô Văn Tài. 2020. EVALUATION OF FREEZE-DRYING CONDITIONS ON THE PROCESS KINETICS AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF PURPLE SHALLOT. Food Research. 4. (Đã xuất bản)
  8. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Hồ Thị Ngân Hà. 2020. KINETICS OF ASCORBIC ACID LOSS DURING THERMAL TREATMENT IN DIFFERENT PH BUFFER SOLUTIONS AND THE PRESENCE OF OXYGEN. Food Research. 4. 1513-1519. (Đã xuất bản)
  9. Hồ Thị Ngân Hà, Nguyễn Minh Thủy, Dương Thị Huyền Trang, Nguyễn Trọng Sơn, Trần Thanh Qui, Nguyễn Trí Tín, Nguyễn Thành Thư. 2020. EFFECT OF CALCIUM CHLORIDE TREATMENT BY VACUUM INFILTRATION METHOD ON TEXTURE AND SHELF LIFE OF BLACK CHERRY TOMATOES (SOLANUM LYCOPERSICUM CV. OG). Malaysian Applied Biology. 49. (Đã xuất bản)
  10. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Cao Thị Diễm Sương, Nguyễn Phi Phương. 2020. PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF GOLDENBERRY (PHYSALIS PERUVIANA) GROWN IN LAM DONG PROVINCE, VIETNAM. Food Research. 4. 1217-1225. (Đã xuất bản)
  11. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Phoukham Keomixay. 2020. FORMULATION AND QUALITY EVALUATION OF PEARL OYSTER MUSHROOM SOUP POWDER SUPPLEMENT WITH SOME KINDS OF LEGUMES AND VEGETABLES. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria. 19. (Đã xuất bản)
  12. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Anna Banyavongsa. 2020. THE EFFECT OF HOMOGENIZATION AND STERILIZATION ON THE STABILITY AND NUTRITIONAL EVALUATION OF VIETNAMESE PURPLE RICE MILK SUPPLEMENTED WITH SESAME, SOYBEAN AND WATER CALTROP. Food Research. 4. (Đã xuất bản)
  13. Hồ Thị Ngân Hà, Nguyễn Minh Thủy. 2020. OPTIMIZATION OF VACUUM INFILTRATION BEFORE BLANCHING OF BLACK CHERRY TOMATOES (SOLANUM LYCOPERSICUM CV. OG) USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY. Food Research. 4. (Đã xuất bản)
  14. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Trần Huỳnh Bích Huyền, Nguyễn Thị Diễm Chi. 2020. ORANGE-FLESHED SWEET POTATO GROWN IN VIETNAM AS A POTENTIAL SOURCE FOR MAKING NOODLES. Food Research. 4. 712-721. (Đã xuất bản)
  15. Hồ Thị Ngân Hà, Nguyễn Minh Thủy. 2020. EFFECT OF THERMAL TREATMENT ON QUALITY OF BLACK CHERRY TOMATOES (SOLANUM LYCOPERSICUM CV. OG): OPTIMIZATION OF THE BLANCHING PARAMETERS. International Journal of Agronomy and Agricultural Research. 16. (Đã xuất bản)
  16. Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Thủy. 2019. OPTIMIZATION OF GLUTEN - FREE BREAD FORMULATION FROM BREAD IMPROVER AND FERMEN-TATION TIME. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 3. 28-35. (Đã xuất bản)
  17. Saphaothong Manvilay, Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Nguyễn Thanh Hòa. 2019. PREPARATION OF VIETNAMESE “TRA” FISH AND MORINGA LEAF FOR HEALTHY FISH VEGETABLES SOUP MIX PROCESSING. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY. 8(10). 99-110. (Đã xuất bản)
  18. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Trần Linh Triếp, Lê Thúy Hằng, Nguyen Duy Tan. 2019. DEVELOPMENT AND NUTRITIONAL ANALYSIS OF HEALTHY CHICKEN SOUP SUPPLEMENTED WITH VEGETABLES IN VIET NAM. Food Research. 4(1). 113-120. (Đã xuất bản)
  19. Nguyen Duy Tan, Nguyễn Minh Thủy, Võ Thị Xuân Tuyền. 2019. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BIOACTIVE COMPOUND, PIGMENT CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN DIFFERENT PARTS OF POUZOLZIA ZEYLANICA PLANT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 2. 97-105. (Đã xuất bản)
  20. Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Thủy. 2019. OPTIMIZATION OF GERMINATION PROCESS OF “CAM” BROWN RICE BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY AND EVALUATION OF GERMINATED RICE QUALITY. Food Research. 4(2). (Đã xuất bản)
  21. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Ngô Văn Tài, Nguyễn Phú Cường, Lê Thị Trinh Nguyên, Nguyễn Phi Phương, Lê Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thành Thư, Kim Jae-Han. 2019. IDENTIFICATION AND EXTRACTION METHOD OF QUERCETIN FROM FLESH AND SKIN OF SHALLOT (ALLIUM ASCALONICUM) CULTIVATED IN SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. Food Research. 4(2). (Đã xuất bản)
  22. Nguyễn Ái Thạch, Nguyễn Minh Thủy. 2019. STUDY OF SYNTHESIS AND CHARACTERISTICS OF TOTAL POLYPHENOLS, TOTAL FLAVONOIDSAND S-ALLYL CYSTEINE-LOADED ALGINATE NANOPARTICLES WITH VARIOUS BLACK GARLIC EXTRACTS AND ALGINATE RATIOS. International Journal of Engineering Sciences and Research Technology. 8(6). 261-272. (Đã xuất bản)
  23. Nguyễn Ái Thạch, Nguyễn Minh Thủy, Hà Phương Thư. 2019. N-VITRO EVALUATION OF CYTOTOXICITY, ANTIMICROBIAL, AND ENZYME INHIBITION ACTIVITY OF BLACK GARLIC AND ITS NANOPARTICLES. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY. 8(10). 59-63. (Đã xuất bản)
  24. Anna Banyavongsa, Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Tô Thảo Trúc Linh. 2019. RESPONSE SURFACE OPTIMIZATION OF ENZYMATIC HYDROLYSIS OF PURPLE RICE (CULTIVATED IN SOC TRANG, VIETNAM) USING AMYLASES AND FORMULATION OF HEALTHY RICE MILK. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology. 6 (10). 17-28. (Đã xuất bản)
  25. Phoukham Keomixay, Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Trần Thị Huỳnh Như. 2019. EFFECTS OF DRYING AND GRINDING IN PRODUCTION OF HEALTHY VEGETARIAN SOUP MIX. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology. 6(10). (Đã xuất bản)
  26. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Ngô Văn Tài. 2019. ISOLATION, CHARACTERIZATION AND IDENTIFICATION OF YEAST STRAINS FROM MAPRANG (BOUEA MACROPHYLLAGRIFFITH) FROM VINH LONG, VIET NAM FOR WINE MAKING. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY. 8(7). 111-121. (Đã xuất bản)
  27. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Trúc Ly, Ngô Văn Tài, Trần Quang Linh. 2018. EFFECT OF THERMAL PROCESSING ON QUALITY AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MIXED GAC (MOMORDICA COCHINCHINENSIS) - PAPAYA (CARICA PAPAYA) JUICE. Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology. 1(3). 41-45. (Đã xuất bản)
  28. Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành. 2018. OPTIMIZATION OF FORMULATION OF GLUTEN-FREE RICE BREAD USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY. International Journal of Science and Research (IJSR). Volume 7 Issue 11, November 2018. (Đã xuất bản)
  29. Trần Phương Lan, Nguyễn Minh Thủy. 2018. ACTION MODES OF MALQ ISOLATED FROM ESCHERICHIA COLI K12. Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology. 1(3). 82-87. (Đã xuất bản)
  30. Nguyen Duy Tan, Nguyễn Minh Thủy. 2018. OPTIMIZATION OF MALTODEXTRIN AND CARRAGEENAN GUM CONCENTRATION ADDED IN SPRAY DRYING PROCESS OF POUZOLZIA ZEYLANICA EXTRACT BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY. Journal of Agriculture and Development. 17(3). 78-86. (Đã xuất bản)
  31. Nguyen Duy Tan, Võ Thị Xuân Tuyền, Nguyễn Minh Thủy. 2018. BIOACTIVE COMPOUNDS, PIGMENT CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF POUZOLZIA ZEYLANICA PLANT COLLECTED AT DIFFERENT GROWTH STAGES. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 54-61. (Đã xuất bản)
  32. Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành. 2017. EFFECT OF METOLOSE SFE 4000 AND MALTODEXTRIN ON QUALITY OF GLUTEN-FREE BREAD. The 15th Asean Conference On Food Science and Technology, 14 - 17 November 2017, Ho Chi Minh City, Viiet Nam. . 364-371. (Đã xuất bản)
  33. Nguyễn Minh Thủy. 2017. THE KINETICS STUDY ON 5- FORMYLTETRAHYDROFOLIC ACID DEGRADATION AND 5,10- METHENYLTETRAHYDROFOLIC ACID FORMATION DURING THERMAL AND COMBINED HIGH PRESSURE THERMAL TREATMENTS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 132-140. (Đã xuất bản)
  34. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyen Xuan Cuong. 2017. CHARACTERIZATION OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM PICKLED VEGETABLES AS POTENTIAL STARTERS FOR YOGURT PREPARATION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 111-120. (Đã xuất bản)
  35. Nguyen Duy Tan, Nguyễn Minh Thủy. 2017. OPTIMIZATION OF CARRIERS (MALTODEXTRIN, ARABIC GUM) FOR SPRAY-DRYING OF POUZOLZIA ZEYLANICA EXTRACTS USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 102-110. (Đã xuất bản)
  36. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Ái Thạch. 2017. EFFECT OF EXTRACTION CONDITIONS ON POLYPHENOLS, FLAVONOIDS, S-ALLYL CYSTEINE CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF BLACK GARLIC EXTRACTS. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 55(5A). 18-25. (Đã xuất bản)
  37. Nguyen Duy Tan, Nguyễn Minh Thủy, Vo Tan Thanh, Le Quoc Viet. 2017. OPTIMIZATION OF POLYPHENOL, FLAVONOID AND TANNIN EXTRACTION CONDITIONS FROM POUZOLZIA ZEYLANICA L. BENN USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 122-131. (Đã xuất bản)
  38. Nguyễn Minh Thủy, Nguyen Duy Tan. 2017. EFFECT OF DIFFERENT GUM TYPES ON STABILITY OF ANTIOXIDANT COMPONENTS AND PHYSICAL PROPERTIES OF SPRAY DRIED POUZOLZIA ZEYLANICA POWDER. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 55(5A). 10-17. (Đã xuất bản)
  39. Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Minh Thủy, Kwan-Hwa Park, Jong-Tae Park, Do-Gyun Kim, Il-Nam Oh, Wang-Hee Lee. 2016. CONTINUOUS PRODUCTION OF PURE MALTODEXTRIN FROM CYCLODEXTRIN USING IMMOBILIZED PYROCOCCUS FURIOSUS THERMOSTABLE AMYLASE. Process Biochemistry. Volume 51, Issue 2. 282–287. (Đã xuất bản)
  40. Nguyễn Minh Thủy. 2016. STUDY ON FOLATE STABILITY DURING THERMAL PROCESSING. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 87-94. (Đã xuất bản)
  41. Nguyễn Minh Thủy, Nguyen Duy Tan. 2016. OPTIMIZATION OF CONCENTRATION PROCESS ON POUZOLZIA ZEYLANICA EXTRACT BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY. Proceeding of the 23rd Regional Symposium on Chemical Engineering RSCE2016. 01. 196-205. (Đã xuất bản)
  42. Nguyễn Minh Thủy, Nguyen Duy Tan. 2016. OPTIMAL OPERATING CONDITIONS OF SPRAY DRIED POUZOLZIA ZEYLANICA EXTRACT USING MALTODEXTRIN AND ARABIC GUM AS CARRIER. Proceedings of Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity. 01. 499-509. (Đã xuất bản)
  43. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyen Xuan Cuong. 2015. ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM VIETNAMESE PICKLED VEGETABLES AND THEIR APPLICATION IN YOGHURT FERMENTATION. Asean Food Conference 2015 and The 54th PAFT Annual Convention. 14. 57. (Đã xuất bản)
  44. Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Minh Thủy. 2015. INSIGHT INTO EFFECT OF CELL WALL COMPONENTS ON LYCOPENE IN VITRO BIOACCESSIBILITY IN TOMATO PULP. Asean Food Conference 2015 and The 54th PAFT Annual Convention. AFC 2015. FBA010. (Đã xuất bản)
  45. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2015. EXTRACTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS AND SPORE POWDER COLLECTION FROM GANODERMA LUCIDUM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 53-60. (Đã xuất bản)
  46. Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Minh Thủy. 2015. EFFECT OF ENZYMATIC TREATMENTS ON LYCOPENE IN VITRO BIOACCESSIBILITY IN HIGH PRESSURE HOMOGENIZED TOMATO PUREE AND CHROMOPLAST FRACTION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 61-68. (Đã xuất bản)
  47. Nhan Minh Trí, Nguyễn Minh Thủy, Phạm Kim Quyên. 2014. OPTIMIZATION OF FACTORS AFFECTING SYRUP PRODUCTION FROM "SIM" FRUIT (RHODOMYRTUS TOMENTOSA) FOR HIGH ANTHOCYANIN CONCENTRATION AND GOOD QUALITY. Khoa hoc và Phát tiển. 12(1). 98-107. (Đã xuất bản)
  48. Nguyen Xuan Cuong, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành. 2013. ISOLATION AND SELECTION OF LACTIC ACID BACTERIA FROM PICKLED VEGETABLES AND APPLICATION FOR YOGHURT PROCESSING. VBFoodNet 2013 Conference, 11-13 November, 2013, Ha Noi, Vietnam. . 81-88. (Đã xuất bản)
  49. Nguyễn Minh Thủy. 2012. CULTURAL ASPECTS OF FOODSERVICE IN VIETNAM. The Symposium of The current Status and Future Success Strategies of Korean Food Globalization,15 November, 2012, Korea. . (Đã xuất bản)
  50. Nguyễn Minh Thủy. 2011. SỰ PHÂN HỦY BỞI NHIỆT ĐỘ VÀ ÁP SUẤT CỦA (6RS 5- METHYLTETRAHYDROFOLIC ACID): NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC. Hội thảo QMFS 2011 Quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, 24/11/2011, Hà Nội, Việt Nam. 49(6A). 333-340. (Đã xuất bản)
  51. Nguyễn Minh Thủy. 2011. NUTRITION PROBLEMS IN VIETNAM. Forum of Nutrition and Health, Taiwan, 3rd -5th, June, 2011. . 77. (Đã xuất bản)
  52. Nguyễn Minh Thủy, Indrawati Oey, Marc Hendrickx. 2011. STABILITY OF ASCORBIC ACID DURING THERMAL AND HIGH PRESSURE PROCESSING.. 12th Asean Food Conference 2011 Food Innovation: Key to Creative Economy?, 16-18 June, 2011, BITEC - Thailand. . 283. (Đã xuất bản)
  53. Nguyễn Minh Thủy. 2011. WIDE USE OF RICE, EXPERIENCE OF VIET NAM. Forum of Nutrition and Health, Taiwan, 3rd -5th, June, 2011. . (Đã xuất bản)
  Xuất bản tiếng Việt
  1. Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Thủy, Trần Lê Vinh, Lê Hữu Hải. 2019. SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ XÁC ĐỊNH CÁC GIỐNG/DÒNG LÚA ĐẶC SẢNCÓ HÀM LƯỢNG AMYLOSE THẤP VÀ PROTEIN CAO. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 104. (Đã xuất bản)
  2. Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Thủy. 2019. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH NGÂM VÀ Ủ ĐẾN HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN TRONG GẠO CẨM NẢY MẦM. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 6 (103). 44-50. (Đã xuất bản)
  3. Nguyen Duy Tan, Nguyễn Minh Thủy. 2019. NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN BỘT SẤY PHUN TỪ DỊCH TRÍCH CÂY THUỐC DÒI - THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ CHỐNG OXY HÓA. Hội nghị Khoa học An toàn Thực phẩm và An ninh Lương thực lần 3. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh, 2019. . (Đã xuất bản)
  4. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Trúc Ly, Ngô Văn Tài. 2019. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÍA CÂY TRỒNG Ở VÙNG ĐẤT PHÈN PHỤNG HIỆP (HẬU GIANG) VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ QUÁ TRÌNH THU HOẠCH. Tạp chí của Hội Khoa học Đất Việt Nam. Số đặc biệt 56/2019. 29-34. (Đã xuất bản)
  5. Ngô Văn Tài, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Trúc Ly, Trần Linh Triếp, Lê Thúy Hằng. 2019. THIẾT LẬP CÔNG THỨC CHẾ BIẾN BỘT XÚP ĂN LIỀN TỪ TÔM SẤY THĂNG HOA VÀ CÁC LOẠI RAU CỦ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 6(103). 100-104. (Đã xuất bản)
  6. Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Thủy. 2019. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠO CẨM NẢY MẦM VỚI HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN CAO VÀ CHẤT LƯỢNG TỐT. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 6(103). 44-50. (Đã xuất bản)
  7. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Bùi Thanh Trúc, Nguyễn Thành Thư. 2019. TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN LÊN MEN RƯỢU VANG THANH TRÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. DINH DƯỠNG VÀ THỰC PHẨM. 15. (Đã xuất bản)
  8. Đàm Thị Kim Yến, Nguyễn Minh Thủy, Lê Thị Kim Loan. 2019. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH MÌ KHÔNG GLUTEN TỪ NGUỒN NGUYÊN LIỆU GẠO MẦM. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 109. (Đã xuất bản)
  9. Nguyễn Minh Thủy, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Trúc Ly, Ngô Văn Tài, Trần Thanh Qui, Nguyễn Trí Tín, Hồ Thị Ngân Hà, Nguyễn Thị Trâm Anh. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC GIAI ĐOẠN THUẦN THỤC ĐẾN ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC CỦA HAI GIỐNG CÀ CHUA BI (SOLANUMLY COPERSICUM) (GIỐNG ĐỎ VÀ ĐEN). Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 4(10). 75-81. (Đã xuất bản)
  10. Nguyen Duy Tan, Nguyễn Minh Thủy, Trần Phương Lan, Nguyễn Thị Hạng Dúng. 2019. NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN BỘT DINH DƯỠNG CÓ HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN VÀ VITAMIN C CAO TỪ KHOAI LANG TÍM VÀ CHUỐI XIÊM. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 15(1). 39-48. (Đã xuất bản)
  11. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Trúc Ly, Ngô Văn Tài, Nguyễn Thị Bích Diễm. 2019. PHÁT TRIỂN SỮA CHUA HƯƠNG VỊ TRÁI CÂY VỚI MỨT ĐÔNG THANH TRÀ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 8(105). 99-104. (Đã xuất bản)
  12. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Thị Trúc Ly, Ngô Văn Tài, Trần Linh Triếp, Huỳnh Nguyễn Hồng Ân, Đào Văn Tú. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA NGUYÊN LIỆU PHỐI HỢP VÀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CHUTNEY HÀNH TÍM (ALLIUM ASCOLANICUM L.). Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Sô 7 (92). 81-87. (Đã xuất bản)
  13. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Thị Trúc Ly, Ngô Văn Tài, Nguyễn Phú Cường, Lê Thị Trinh Nguyên, Nguyễn Phi Phương, Lê Thị Ngọc Huyền. 2018. TỐI ƯU HÓA CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY QUERCETIN TỪ VỎ HÀNH TÍM. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 12(97). 57-61. (Đã xuất bản)
  14. Nguyen Duy Tan, Nguyễn Minh Thủy, Lê Thị Lá Thắm, Trần Thanh Tuấn. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY VÀ CÔ QUAY ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH MÀU ANTOXIAN TỪ LÁ CẨM. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Số chuyên đề tháng 08/2018. 107-116. (Đã xuất bản)
  15. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Trúc Ly, Phạm Tú Như, Nguyen Duy Tan. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ NATRI METABISULFITE VÀ NHIỆT ĐỘ ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM RAU MÙI SẤY (CORIANDRUM SATIVUM). Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 14(6). 75-83. (Đã xuất bản)
  16. Nguyễn Minh Thủy, Lê Thị Mỹ Nhàn, Đặng Hoàng Toàn. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHẦN (CÀ RỐT) VÀ TỐI ƯU HÓA THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU (CÀ RỐT - TÁO - DƯA LEO) CHO QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN NƯỚC ÉP HỖN HỢP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 56-64. (Đã xuất bản)
  17. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Trúc Ly, Ngô Văn Tài, Nguyễn Thị Diễm Sương, Nguyễn Kim Tiền, Nguyễn Thị Huỳnh Như. 2018. ĐẶC ĐIỂM LÝ HÓA HỌC TRÁI THANH TRÀ (BOUEAMACROPHYLLA GRIFFITH) TRỒNG TẠI BÌNH MINH, VỈNH LONG. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Số chuyên đề tháng 08/2018. (Đã xuất bản)
  18. Nguyễn Quỳnh Như, Nguyễn Minh Thủy. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TIỀN XỬ LÝ, NHIỆT ĐỘ SẤY VÀ ĐỘ DÀY LÁT CẮT ĐẾN CHẤT LƯỢNG TỎI SẤY VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẤY. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Số chuyên đề tháng 08/2018. 99-106. (Đã xuất bản)
  19. Nguyễn Ái Thạch, Nguyễn Minh Thủy. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN SẤY ĐẾN CÁC HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA CÁC SẢN PHẨM TỪ TỎI ĐEN. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 1 (86) 2018. 59-63. (Đã xuất bản)
  20. Nguyễn Minh Thủy, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Trúc Ly, Ngô Văn Tài, Trịnh Thị Thùy Trang, Đào Văn Tú, Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Hồng Yến. 2018. THAY ĐỔI CÁC ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC VÀ CẢM QUAN CỦA MỘT SỐ LOẠI RAU (DƯA LEO, RAU MUỐNG, MẦM CỦ CẢI, GIÁ ĐẬU XANH) TRONG QUÁ TRÌNH THUẦN THỤC VÀ TỒN TRỮ. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Sô 7 (92). 69-74. (Đã xuất bản)
  21. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Phạm Tuyết Loan Anh, Nguyễn Thị Trúc Ly. 2018. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ HỒI QUY LOGISTIC TRONG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN NƯỚC ÉP GẤC - CHANH DÂY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 37-43. (Đã xuất bản)
  22. Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Diễm Sương. 2018. TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ENZYME ĐỂ TĂNG SẢN LƯỢNG DỊCH TRÍCH VÀ CÁC HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ TRÁI THANH TRÀ (BOUEA MACROPHYLLA GRIFFITH) BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 117-125. (Đã xuất bản)
  23. Ngô Văn Tài, Nguyễn Minh Thủy. 2018. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH, GIẢN ĐỒ YÊU THÍCH VÀ CATA TRONG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN SẢN PHẨM HÀNH TÍM CHIÊN CHÂN KHÔNG. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 4 (89). 98-102. (Đã xuất bản)
  24. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Ngô Văn Tài, Huỳnh Thị Ô Sil. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ SẤY ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỘT HÀNH TÍM VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẤY. Hóa học. 55(4E23). 113-117. (Đã xuất bản)
  25. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Ái Thạch. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÃO HÓA ĐẾN HÀM LƯỢNG CÁC HỢP CHẤT SINH HỌC TRONG TỎI ĐEN. Tạp chí Hóa học. 55(4E23). 135-139. (Đã xuất bản)
  26. Nguyễn Minh Thủy, Nguyen Duy Tan. 2017. TỐI ƯU HÓA HÀM LƯỢNG CACBOXYMETHYL CELLULOSE, ĐƯỜNG SUCROSE VÀ AXIT XITRIC BỔ SUNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔ ĐẶC DỊCH TRÍCH THUỐC DÒI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. Hóa học. 55(4E23). 229-234. (Đã xuất bản)
  27. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Ái Thạch. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÃO HÓA ĐẾN CÁC ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA SẢN PHẨM TỎI ĐEN. Hóa học. 55(4E23). 130-134. (Đã xuất bản)
  28. Nguyễn Minh Thủy, Nguyen Duy Tan. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ TRÍCH LY ĐẾN HÀM LƯỢNG CÁC HỢP CHẤT SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA DỊCH TRÍCH THUỐC DÒI (POUZOLZIA ZEYLANICA). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 8. 53-61. (Đã xuất bản)
  29. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Trúc Ly. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN GIẢM THIỂU ĐẾN CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VÀ KHẢ NĂNG TỒN TRỮ HÀNH TÍM TƯƠI (ALLIUM ASCALONICUM). Hội thảo Khoa học toàn quốc – Hóa học với sự phát triển bền vững, Đà Nẵng, tháng 9-2017. . 96-102. (Đã xuất bản)
  30. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài. 2017. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH, GIẢN ĐỒ YÊU THÍCH VÀ HỒI QUY LOGISTIC TRONG ÐÁNH GIÁ CẢM QUAN NƯỚC UỐNG HÀNH TÍM. Hội thảo Khoa học toàn quốc – Hóa học với sự phát triển bền vững, Đà Nẵng, tháng 9-2017. . 90-95. (Đã xuất bản)
  31. Nguyen Duy Tan, Nguyễn Minh Thủy, Võ Thị Xuân Tuyền. 2017. PHÂN TÍCH SO SÁNH HÀM LƯỢNG CÁC HỢP CHẤT SINH HỌC CỦA CÂY THUỐC DÒI THÂN TÍM ĐỎ VÀ THÂN XANH ĐƯỢC THU THẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 6(79). 80-84. (Đã xuất bản)
  32. Nguyễn Minh Thủy, Nguyen Duy Tan. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ SẤY/PHƠI VÀ KÍCH THƯỚC NGUYÊN LIỆU ĐẾN SỰ KHỬ NƯỚC VÀ CÁC ĐẶC TÍNH CHẤT LƯỢNG CỦA CÂY THUỐC DÒI POUZOLZIA ZEYLANICA L. BENN. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 13. 90-98. (Đã xuất bản)
  33. Nguyễn Minh Thủy, Nguyen Duy Tan. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ MALTODEXTRIN VÀ ĐIỀU KIỆN SẤY PHUN ĐẾN CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ HOẠT CHẤT SINH HỌC CỦA SẢN PHẨM BỘT CÂY THUỐC DÒI. Dinh dưỡng và thực phẩm. 5. 66-73. (Đã xuất bản)
  34. Nguyen Duy Tan, Nguyễn Minh Thủy, Võ Thị Xuân Tuyền. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA VỤ TRỒNG VÀ THỜI GIAN THU HOẠCH ĐẾN CÁC THÀNH PHẦN CHỐNG OXY HÓA CỦA CÂY THUỐC DÒI. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 8(81). 61-66. (Đã xuất bản)
  35. Võ Thị Diệu, Nguyễn Minh Thủy. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ ĐẾN CÁC HỢP CHẤT SINH HỌC, KHẢ NĂNG LOẠI TRỪ GỐC TỰ DO VÀ GIÁ TRỊ CẢM QUAN CỦA TỎI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 131-139. (Đã xuất bản)
  36. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Đoàn Anh Dũng. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH THẨM THẤU VÀ CHIÊN CHÂN KHÔNG ĐẾN CÁC HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TRONG HÀNH TÍM (ALLIUM CEPA L.) XẮT LÁT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 84-91. (Đã xuất bản)
  37. Dương Kim Thanh, Nguyễn Minh Thủy. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ ĐẾN CÁC HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG LOẠI TRỪ GỐC TỰ DO TRONG TỎI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 25-32. (Đã xuất bản)
  38. Nguyễn Thị Ngọc Giang, Nguyễn Minh Thủy. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH ENZYME AMYLASE VÀ PROTEASE TỪ ASPERGILLUS ORYZAE TRÊN KOJI NẤM BÀO NGƯ (PLEUROTUS SPP.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 147-155. (Đã xuất bản)
  39. Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Lê Ngọc Vỉnh, Ngô Văn Tài, Nguyễn Minh Thủy. 2016. TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH LÊN MEN GIẤM VANG KHOAI LANG TÍM (IPOMOEA BATATAS L.) VÀ ỔN ĐỊNH ANTHOCYANIN, HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HOÁ TRONG QUÁ TRÌNH TỒN TRỮ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 33-42. (Đã xuất bản)
  40. Nguyễn Ái Thạch, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Võ Thị Diệu. 2016. THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA CỦ TỎI TRONG QUÁ TRÌNH THUẦN THỤC VÀ TỒN TRỮ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 16-24. (Đã xuất bản)
  41. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Ngọc Bảo Trân, Phạm Thị Mai Quế, Bùi Thị Phương Trang, Ngô Văn Tài, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2016. MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN VỎ KHOAI LANG TÍM NHẬT BẰNG ENZYME SỬ DỤNG MÔ HÌNH BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 37-46. (Đã xuất bản)
  42. Nguyễn Thị Như Lạc, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành. 2016. BIỆN PHÁP TIỀN XỬ LÝ VÀ TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY QUERCETIN TỪ CỦ HÀNH TÍM (ALLIUM CEPA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 75-83. (Đã xuất bản)
  43. Trần Ngọc Liên, Nguyễn Minh Thủy. 2016. THU NHẬN DỊCH ĐƯỜNG GLUCOSE TỪ QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN CÁM GẠO (GIỐNG IR5451) BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYME. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 113-121. (Đã xuất bản)
  44. Phạm Thị Mai Quế, Nguyễn Minh Thủy. 2016. BIỆN PHÁP TIỀN XỬ LÝ VÀ TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH TRÍCH LY ANTHOCYANIN TỪ VỎ KHOAI LANG TÍM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 43-50. (Đã xuất bản)
  45. Nguyễn Ái Thạch, Nguyễn Minh Thủy, Lê Thái Anh Thư. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CHẦN, MẬT ĐỘ LACTOBACILLUS PLATARUM VÀ NỒNG ĐỘ MUỐI LÊN CÁC HOẠT CHẤT SINH HỌC TRONG SẢN PHẨM TỎI ĐEN LÊN MEN MUỐI CHUA. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 1. 161-166. (Đã xuất bản)
  46. Nguyễn Minh Thủy, Nguyen Duy Tan. 2016. TỐI ƯU HÓA HÀM LƯỢNG CHẤT MANG (MALTODEXTRIN, GUM XANTHAN) TRONG QUÁ TRÌNH SẤY PHUN DUNG DỊCH TRÍCH THUỐC DÒI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 1. 167-174. (Đã xuất bản)
  47. Nguyễn Minh Thủy. 2015. NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH CỦA ACID ASCORBIC TRONG ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ NHIỆT KẾT HỢP VỚI ÁP SUẤT CAO (MÔ HÌNH MẪU). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 21-29. (Đã xuất bản)
  48. Phạm Bảo Trương, Nguyễn Minh Thủy. 2015. TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH TRÍCH LY POLYSACCHARIDE VÀ TANNIN TRONG NẤM LINH CHI ĐỎ (GANODERMA LUCIDUM). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 21-28. (Đã xuất bản)
  49. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2015. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH, HỒI QUY LOGISTIC VÀ GIẢN ĐỒ YÊU THÍCH TRONG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN SẢN PHẨM SỮA GẠO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 11-20. (Đã xuất bản)
  50. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Ái Thạch, Nguyễn Phú Cường. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA BAO MÀNG SODIUM CASEINATE ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỨNG VỊT MUỐI TRONG QUÁ TRÌNH TỒN TRỮ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi -Thú Y. AVS 2015. 790-797. (Đã xuất bản)
  51. Nguyễn Minh Thủy. 2015. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM HIỆN ĐẠI. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi -Thú Y. AVS 2015. 130-140. (Đã xuất bản)
  52. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2015. TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN TINH BỘT BẰNG ENZYME AMYLASE TRONG CHẾ BIẾN SỮA GẠO SỬ DỤNG MÔ HÌNH PHỨC HỢP TRUNG TÂM VÀ BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 30-38. (Đã xuất bản)
  53. Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Minh Thủy. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỘT GỪNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐƯỜNG CONG SẤY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 35-43. (Đã xuất bản)
  54. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường, Dinh Cong Dinh. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG NẤM MEN, PH VÀ NHIỆT ĐỘ LÊN MEN ĐẾN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VANG SIM. Khoa học và Phát triển. 12 (1). 89-97. (Đã xuất bản)
  55. Nguyễn Minh Thủy. 2014. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BƠ CA CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 100-107. (Đã xuất bản)
  56. Huỳnh Văn Vũ, Nguyễn Minh Thủy. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NƯỚC BỔ SUNG VÀ ENZYME ?-AMYLASE TRONG THỦY PHÂN TINH BỘT KHOAI LANG TÍM NHẬT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 28-34. (Đã xuất bản)
  57. Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Minh Thủy. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY CÁC HOẠT CHẤT SINH HỌC TỪ CÂY THUỐC DÒI (POUZOLZIA ZEYLANICA L. BENN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 68-75. (Đã xuất bản)
  58. Nguyễn Minh Thủy, Trần Thị Thanh Thúy, Đinh Công Dinh, Nguyễn Ái Thạch, Nguyê?n Thi? My? Tuyê?n. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP SUẤT VÀ THỜI GIAN CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG, CHẤT CHỐNG OXY HÓA VÀ CHẾ ĐỘ THANH TRÙNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHÓM CÔ ĐẶC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 12-20. (Đã xuất bản)
  59. Nguyễn Minh Thủy, Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Ái Thạch, Nhan Minh Trí, Hồ Thanh Hương, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN CHẾ BIẾN VÀ TÁC NHÂN TẠO GEL ĐẾN CÁC ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC VÀ CẢM QUAN CỦA MỨT ĐÔNG MÍT BỔ SUNG VÀO SỮA CHUA. Khoa học và Phát triển. 12 (1). 78-88. (Đã xuất bản)
  60. Dương Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Minh Thủy. 2014. SỬ DỤNG ENZYME ?-AMYLASE TRONG THỦY PHÂN TINH BỘT TỪ GẠO HUYẾT RỒNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 61-67. (Đã xuất bản)
  61. Huỳnh Trần Toàn, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU GẠO (GIỐNG MỘT BỤI ĐỎ, HỒNG DÂN - BẠC LIÊU). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 92-99. (Đã xuất bản)
  62. Lê Thị Bích Phương, Nguyễn Minh Thủy. 2014. TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH ĐƯỜNG HÓA TINH BỘT BẮP NẾP BẰNG ENZYME GLUCOAMYLASE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 84-91. (Đã xuất bản)
  63. Nguyễn Thị Mai Hiền, Nguyễn Minh Thủy. 2014. TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG ACID ACETIC SINH RA VÀ ETHANOL, ĐƯỜNG, MẬT SỐ VI KHUẨN A. ACETI TRONG SẢN XUẤT GIẤM VANG CHUỐI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 76-83. (Đã xuất bản)
  64. Nguyễn Minh Thủy. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT RANG HẠT, KIỀM HÓA VÀ CHẤT NHŨ HÓA ĐẾN CÁC ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC CỦA BỘT CA CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 74-82. (Đã xuất bản)
  65. Nguyễn Minh Thủy, Hồ Thanh Hương, Đinh Công Dinh, Trần Thị Kim Ngân. 2013. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN BÁNH NƯỚNG NHÂN KHÓM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 40-47. (Đã xuất bản)
  66. Nguyễn Minh Thủy, Hồ Thanh Hương, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Đinh Công Dinh, Trần Hồng Quân, Nguyễn Phú Cường. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ VÀ TỒN TRỮ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CHÔM CHÔM NHÃN SAU THU HOẠCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 36-43. (Đã xuất bản)
  67. Nguyễn Minh Thủy, Đoàn Nguyễn Phú Cường, HO THANH HUONG, NGUYEN AI THACH . 2013. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NGUYÊN LIỆU (SỮA, GELATIN VÀ MỨT ĐÔNG) ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA YAOURT TRÁI CÂY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 112-120. (Đã xuất bản)
  68. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, DUONG THI DIEM TRANG. 2013. TẬN DỤNG PHẾ PHẨM KHÓM CẦU ĐÚC (HẬU GIANG) CHO QUÁ TRÌNH TRÍCH LY ENZYME BROMELAIN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 162-170. (Đã xuất bản)
  69. Nguyễn Minh Thủy, Nhan Minh Trí, Hồ Thanh Hương, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Thị Tố Như, Đinh Công Dinh, Nguyễn Phú Cường. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN TIỀN XỬ LÝ ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHÓM SẤY (CẦU ĐÚC-HẬU GIANG). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 16-24. (Đã xuất bản)
  70. Nguyễn Minh Thủy, Dương Kim Thanh, Hồ Thanh Hương, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường, . 2013. THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC VÀ CẢM QUAN CHÔM CHÔM JAVA TRONG QUÁ TRÌNH THUẦN THỤC VÀ TỒN TRỮ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 28-35. (Đã xuất bản)
  71. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Trần Thị Quế, Huỳnh Trần Toàn, Nguyễn Phú Cường. 2013. LÊN MEN RƯỢU VANG KHÓM (ANANAS COMOSUS) CẦU ĐÚC (HẬU GIANG) BẰNG NẤM MEN PHÂN LẬP VÀ THUẦN CHỦNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 56-63. (Đã xuất bản)
  72. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Phạm Thị Ngọc Ánh. 2013. PHÂN LẠP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM MEN TỪ SIM RỪNG Ở PHÚ QUỐC (KIÊN GIANG) VÀ MĂNG ĐEN (KOM TUM). HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 56. (Đã xuất bản)
  73. Nguyen Xuan Cuong, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành. 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG VI KHUẨN LÊN MEN ACID LACTIC TỪ RAU MUỐI CHUA VÀ ỨNG DỤNG CHO SẢN XUẤT YAOURT. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 65. (Đã xuất bản)
  74. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nhan Minh Trí, NGUYEN PHU CUONG, Châu Ngọc Mới, Huỳnh Trần Toàn, Dinh Cong Dinh. 2013. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VANG CHUỐI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 51. 207. (Đã xuất bản)
  75. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, NGUYEN VAN THANH, Nguyen Xuan Cuong, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, NGUYEN PHU CUONG, Hồ Thanh Hương. 2013. PHÂN LẬP VÀ CHỌN LỰA VI KHUẨN SINH ACID LACTIC TỪ CÁC SẢN PHẨM SỮA CHUA Ở TPCT. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 60. (Đã xuất bản)
  76. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, TRAN THI QUE , . 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH NẤM MEN TRONG LÊN MEN RƯỢU VANG KHÓM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 27-35. (Đã xuất bản)
  77. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trung Hiếu, Lê Hà Ny. 2013. TRÍCH LY ENZYME BROMELAIN TỪ PHẾ PHẨM KHÓM CẦU ĐÚC - HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 21-27. (Đã xuất bản)
  78. Nguyễn Minh Thủy, Hồ Thanh Hương, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Đinh Công Dinh, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Nếp. 2013. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN BỔ SUNG VÀ ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHÓM - CHANH DÂY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 48-55. (Đã xuất bản)
  79. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, Trần Thị Quế, NGUYEN PHU CUONG, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Huỳnh Trần Toàn. 2012. SỬ DỤNG NẤM MEN PHÂN LẬP VÀ THUẦN CHỦNG CHO QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU VANG KHÓM. CAAB 2012. 1. 126. (Đã xuất bản)
  80. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy. 2012. SỬ DỤNG NẤM MEN PHÂN LẬP …. CAAB 2012. 1. 126. (Đã xuất bản)
  81. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường, Mông Thị Hưng. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ BAO BÌ ĐẾN KHẢ NĂNG TỒN TRỮ TRÁI CHÔM CHÔM NHÃN (NGHỊCH VỤ) Ở HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 311-321. (Đã xuất bản)
  82. Nguyễn Minh Thủy. 2012. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN BỔ SUNG …. CAAB 2012. 1. 115. (Đã xuất bản)
  83. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Thu Hồng, NGUYEN PHU CUONG, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Trần Hồng Quân. 2012. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ TỒN TRỮ ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRÁI CHÔM CHÔM NHÃN SAU THU HOẠCH. CAAB 2012. 1. 104. (Đã xuất bản)
  84. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Thu Hồng, NGUYEN PHU CUONG, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Trần Hồng Quân. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM THU HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP TỒN TRỮ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CHÔM CHÔM JAVA. CAAB 2012. 1. 92. (Đã xuất bản)
  85. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Nếp, Dinh Cong Dinh, NGUYEN PHU CUONG, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Trần Hồng Quân. 2012. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN BỔ SUNG VÀ ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NƯỚC KHÓM-CHANH DÂY. CAAB 2012. 1. 115. (Đã xuất bản)
  86. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Thủy, Neáng Thơi. 2012. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM MEN TỪ NƯỚC THỐT NỐT THU HOẠCH Ở TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 203-212. (Đã xuất bản)
  87. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Huỳnh Trần Toàn, Trần Hồng Quân, Nguyễn Phú Cường, . 2012. THAY ĐỔI CÁC ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC VÀ CẢM QUAN CỦA TRÁI CHÔM CHÔM NHÃN (NEPHELIUMLAPPACEUM L.) TRONG QUÁ TRÌNH THUẦN THỤC VÀ TỒN TRỮ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 118-128. (Đã xuất bản)
  88. Nguyễn Minh Thủy. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM THU HOẠCH …. CAAB 2012. 1. 92. (Đã xuất bản)
  89. Nguyễn Minh Thủy. 2012. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ …. CAAB 2012. 1. 104. (Đã xuất bản)
  90. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Bùi Thị Thúy Ngân. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN THU HOẠCH VÀ ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ ĐẾN KHẢ NĂNG PHÂN LẬP NẤM MEN TỪ NƯỚC THỐT NỐT (BORASSUS) TƯƠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 108-116. (Đã xuất bản)
  91. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Hữu Phước. 2011. BIỆN PHÁP LÀM TRONG VÀ ỔN ĐỊNH SẢN PHẨM RƯỢU VANG KHÓM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 73-82. (Đã xuất bản)
  92. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Bùi Thị Thúy Ngân. 2011. TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG NẤM MEN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC THỐT NỐT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 117-126. (Đã xuất bản)
  93. Nguyễn Minh Thủy, Dương Kim Thanh, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Chí Dũng. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NGUYÊN LIỆU VÀ HÀM LƯỢNG TANNIN BỔ SUNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG SIM (RHODOMYRTUS TOMENTOSA WIGHT). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 228-237. (Đã xuất bản)
  94. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành, Bùi Thị Thúy Ngân , Nguyễn Phú Cường. 2011. TUYỂN CHỌN MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ ĐỊNH DANH NẤM MEN PHÂN LẬP TỪ NƯỚC THỐT NỐT THU HOẠCH TẠI TỊNH BIÊN, AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 166-175. (Đã xuất bản)
  95. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Thùy Linh. 2011. CHẾ BIẾN TRÀ VÀ NƯỚC TRÀ ĐÓNG CHAI TỪ HOA SIM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 126-134. (Đã xuất bản)
  96. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2011. BẢO QUẢN CAM MẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MAP (MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 229-238. (Đã xuất bản)
  97. Nguyễn Minh Thủy, Dương Kim Thanh, Lê Văn Bời, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường, Phan Thanh Nhàn, Huỳnh Thị Chính, Lê Thanh Trường. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT SỐ NẤM MEN, CHẤT KHÔ HÒA TAN VÀ PH CỦA DỊCH LÊN MEN ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG THỐT NỐT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 209-218. (Đã xuất bản)
  98. Nguyễn Minh Thủy. 2010. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT SI-RÔ TỪ TRÁI SIM RỪNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 294-303. (Đã xuất bản)
  99. Nguyễn Minh Thủy. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN TỒN TRỮ ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG MÍA CÂY (SACCHARUM OFFICINARUM L.) SAU THU HOẠCH Ở LONG MỸ, HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 250-257. (Đã xuất bản)
  100. Nguyễn Minh Thủy. 2010. BIẾN ĐỔI CHẤT LƯỢNG THEO THỜI GIAN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỔN THẤT SAU THU HOẠCH CỦA MÍA TRỒNG Ở PHỤNG HIỆP, HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 152-161. (Đã xuất bản)
  101. Nguyễn Minh Thủy. 2010. ỔN ĐỊNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG SIM BẰNG BIỆN PHÁP HÓA HỌC VÀ SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 165-204. (Đã xuất bản)
  102. Nguyễn Minh Thủy. 2010. SẢN XUẤT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SURIMI TỪ CÁ TẠP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 87-96. (Đã xuất bản)
  103. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Kim Quyên. 2009. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÀ CHUA SAU THU HOẠCH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 246-253. (Đã xuất bản)
  104. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Thu Thảo, Dương Thị Ngọc Hạnh, Trần Thị Trúc Thơ, Tạ Nguyễn Tuyết Phương, Nguyễn Thị Vân, Trương Quốc Bình, Nguyễn Thị Mỹ Duyên. 2009. PHÁT TRIỂN ĐA DẠNG CÁC SẢN PHẨM TỪ GẤC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 254-261. (Đã xuất bản)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll