Mai Thị Thủy

( 142 đánh giá ) 1416
Địa chỉ thường trú: Thôn Định Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quản Trị
Ngày sinh: 1980
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Kỹ sư
Cơ quan công tác:Công ty Cao dược liệu Định Sơn mai Thị Thủy
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc

  • Dược học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  Dược liệu

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll