Lâm Vỹ Nguyên

( 353 đánh giá ) 2136
Địa chỉ thường trú: 157 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM
Ngày sinh: 1984
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sỹ
Cơ quan công tác:Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ/ Chức danh: Trưởng phòng

  • Công nghệ sinh học
   Trồng trọt
   Lâm nghiệp

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
   

  1.    Đăng ký sáng chế “Chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri giảm độc lực mang gen wzz đột biến và vacxin chứa chủng vi khuẩn này” – Đã được cấp bằng độc quyền sáng chế số 14407 ngày 04/8/2015
  2.  Thành viên đề tài “Hoàn thiện hợp đồng nghiên cứu khoa học từ góc nhìn quản trị tài sản trí tuệ” do Viện Nghiên cứu Phát triển TP. HCM chủ trì – Đã nghiệm thu năm 2015
  3. Thành viên đề tài nghiên cứu (từ 2008 – 2013) “Tạo các chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri đột biến gen, nhược độc có tiềm năng làm vaccine ngừa bệnh gan thận mủ trên cá tra” do  Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM chủ trì – Đang tiến hành
  4.  Cố vấn chuyên môn đề tài “Thử nghiệm sản xuất kit chẩn đoán vi rút gây bệnh rối loạn sinh sản hô hấp trên heo (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV)) bằng kỹ thuật RT-LAMP (reverse transcription Loop-mediated Isothermal Amplification)” thuộc Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học & Công nghệ Trẻ- Đã nghiệm thu năm 2013.
  5.   Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu tạo kit ELISA phát hiện các loại virus gây bệnh chính trên tôm nuôi: Đốm trắng (WSSV) và Taura (TSV)” do Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM chủ trì – Đã nghiệm thu năm 2011
  6. Thành viên đề tài nghiên cứu “Tạo kháng thể đa dòng kháng hai loại virus gây bệnh chính ở tôm (đốm      trắng và hoại tử)” do Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM cấp kinh phí, Trung tâm Công nghệ sinh học TP. HCM chủ trì – Đã nghiệm thu năm 2008.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll