Lâm Phạm Thanh Hiền

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 356
Địa chỉ thường trú: Nhà B9, Số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 25-08-1987
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:ThS.
Cơ quan công tác:Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên gia

  • Môi trường

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Các hướng nghiên cứu chính:
  Hóa Kỹ Thuật Môi Trường, Kỹ Thuật Xử Lý Khí Thải.
   
  Các công trình khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học

  Thời gian

  Chủ nhiệm

  Cấp quản lý

  1.

  Nghiên cứu sản xuất than sinh học từ phế phẩm nông nghiệp, đánh giá tı́nh chất và khả năng ứng dụng trong xử lý nước

  2021-2022

  Tham gia

  Bộ-ĐHQG-Sở

  2.

  Nghiên cứu xử lý amoniac trong nước thải bằng hệ thống đất ngập nước tạo pin kết hợp tự nhiên vi sinh

  2020-2021

  Tham gia

  Trường

  3.

  Nghiên cứu loại bỏ cảm kháng trong nước bằng phương pháp quang xúc tác trên TiO2 nền tảng 20200141

  2020-2021

  Tham gia

  Trường

  4.

  Sự kiện thành kim loại As, Pb, Hg, Cd trong nước dưới tầng Pleistocen tại một số quận huyện khu vực thành phố Hồ Chí Minh

  2020-2021

  Tham gia

  ĐHQG loại C

  5.

  Thiết kế và đánh giá hiệu quả hệ thống vận hành nước lợ sử dụng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (RO) kết hợp pin năng lượng mặt trời (PV) hướng đến phục vụ nhu cầu uống nước học ở các đường huyện ven biển - Ứng dụng thực tế tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

  2020-2022

  Tham gia

  ĐHQG loại B

  6.

  Nghiên cứu xử lý nước uống trực tiếp từ sông nguồn bằng phương pháp lọc màng kết hợp oxy hóa cao hơn

  2020-2021

  Tham gia

  ĐHQG loại C

  7.

  Nghiên cứu phát triển vật liệu hấp phụ chi phí thấp định hướng loại bỏ thành phần hydro sulfua trong khí sinh học

  2020-2021

  Chủ nhiệm

  Trường

  8.

  Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang nền Titan Dioxit dạng ống Nano để xử lý Formandehit và Nitơ Dioxit trong không khí ở điều kiện thường

  2019-2021

  Tham gia

  ĐHQG loại C

  9.

  Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí từ đốt nhang và khói thuốc lá trong phòng kín và khả năng xử lý bằng phương pháp quang xúc tác

  2018-2018

  Tham gia

  Trường

  10.

  Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ bùn thải nhà máy nước cấp để xử lý khí thải H2S

  2018-2019

  Chủ nhiệm

  Trường

  11.

  Nghiên cứu mô hình lọc sinh học trong xử lý khí thải

  2018-2019

  Tham gia

  ĐHQG loại C

  12.

  Nghiên cứu xử lý thành phần chất hữu cơ và vi sinh vật gây bệnh trong nước sông Tiền sử dụng làm nước uống sử dụng xúc tác quang titanate nanotubes

  2018-

  Tham gia

  Trường - Care

  13.

  Nghiên cứu chế tạo TiO2 dạng ống nano và áp dụng xử lý VOCs ở điều kiện trong nhà bằng phương pháp quang xúc tác

  2017-2018

  Tham gia

  Trường

  14.

  "Nghiên cứu ổn định đường bờ khu vực thành phố Hồ Chí Minh dưới tác dụng của nước biển dâng”

  2016-2016

  Tham gia

  Trường

  15.

  "Nguồn gốc kim loại trong nước dưới đất tầng Pleistocen khu vực thành phố Hồ Chí Minh”

  2016-2016

  Tham gia

  Trường

  16.

  Ô nhiễm Arsen trong nước dưới đất tầng pleistocen khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyên nhân và giải pháp

  2015-2016

  Tham gia

  Trường

  17.

  Ảnh hưởng của nước biển dâng đến tích chất cơ lý của trầm tích Holocen khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và tác động đến ổn định công trình

  2015-2016

  Tham gia

  Trường

  18.

  Đánh giá ô nhiễm Mn trong nước dưới đất khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Nguyên nhân và giải pháp

  2014-2014

  Tham gia

  Trường

  19.

  Đánh giá phương pháp bón tối ưu trong việc tái sử dụng bùn sau hầm ủ biogas cho ruộng lúa quy mô pilot

  2014-2014

  Tham gia

  Trường

  20.

  Ứng dụng phần mềm F28 xây dựng mô hình tính toán xâm nhập mặn trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai dưới tác dụng của biển dâng và đề xuất các biện pháp quản lý

  2013-2014

  Tham gia

  Trường

  21.

  Đánh giá hiệu quả sử dụng bùn Biogas qui mô Pilot và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường

  2013-2013

  Tham gia

  Trường

  22.

  Đánh giá tiềm năng và đánh giá năng lượng trong tái sử dụng sinh khối chất thải nông nghiệp

  2012-2012

  Tham gia

  Trường

   
   
  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  Lam Pham Thanh Hien, Le Nguyen Dang Khoa, Dang Van Thanh, Nguyen Thi Hieu, Tran Thi Phi Oanh, Vo Thi Thanh Thuy, Nguyen Nhat Huy*. Utilization of Alum Sludge from Water Treatment Plant as an Adsorbent for Hydrogen Sulfide Removal, . SNRU Journal of Science and Technology - accepted 30/06/2021, xx-xx (2021) -ISBN/ISSN: 2630-015X

  2.

  Nguyen Thi Thuy, Tran Tien Khoi, Dang Thi Anh Thu, Vo Thi Thanh Thuy, Hoang Cong Anh Duy, Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Nhat Huy*. Nguyen Thi Thuy, Tran Tien Khoi, Dang Thi Anh Thu, Vo Thi Thanh Thuy, Hoang Cong Anh Duy, Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Nhat Huy*, Investigation and treatment of air pollution from incense burning in Vietnam. ASEAN Engineering Journal - 11(3), 13-30 (2021) -ISBN/ISSN: 2586-9159

  3.

  Nguyen Thi Cam Tien, Trinh Thi Bich Huyen*, Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Nhat Huy*. A study on the optimization of photocatalytic removal of enrofloxacin using TiO2 material. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) - 652, ID 012010 (2021) -ISBN/ISSN: 1755-1315

  4.

  Bui Van Khanh, Tran Thi My Duyen, Lam Pham Thanh Hien*, Vo Nguyen Xuan Que, Nguyen Nhat Huy*. Analysis of water quality in Saigon River water and its treatment by traditional coagulation – flocculation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) - 652, ID 012013 (2021) -ISBN/ISSN: 1755-1315

  5.

  Thi Thanh Thuy Vo, Hong Son Nguyen, Thi Thu Tran, Pham Thanh Hien Lam, Thi Thuy Nguyen, Nhat Huy Nguyen*. Efects of environmental factors and synthesis conditions on the photocatalytic activity of titanate nanotubes for removal of gaseous formaldehyde. Research on Chemical Intermediates - 46(11), 4793–4809 (2020) -ISBN/ISSN: 1568-5675

  6.

  Nguyen Nhat Huy*, Nguyen Thi Thuy, Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Thi Thanh Hang, Vuong Bao Khuong, Le Thi Kim Phung, Nguyen Thi Le Lien*. Study on the removal of odorous gases from composting process using local bio-media of Vietnam. ASEAN Journal of Chemical Engineering - 20(2), 130-139 (2020) -ISBN/ISSN:

  Tạp chí trong nước

  7.

  Nguyen Nhat Huy, Nguyen Thi Bich Ha, Dinh Pham Ngoc Huyen, Vo Thi Thanh Thuy, Hoang Cong Anh Duy, Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Thi Thuy. hotocatalytic treatment of volatile organic compounds emitted from mosquito repel incense burning. Science and Technology Development Journal: Science of The Earth & Environment - 4(1), 162-169 (2020) -ISBN/ISSN: 2588-1078

  8.

  Lâm Phạm Thanh Hiền, Lê Thị Kiều Thi, Đặng Văn Thành, Nguyễn Nhật Huy. Nghiên cứu tận dụng bùn thải từ nhà máy nước cấp ứng dụng làm vật liệu hấp phụ H2S. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự - Số đặc san Viện Hóa học - Vật liệu, 9-2020, 218-223 (2020) -ISBN/ISSN: 1859-1043

  9.

  Pham Thanh Hien Lam, Ngoc Bao Tram Bui, Thanh Tinh Nguyen, Thi Le Lien Nguyen, Thi Thanh Thuy Vo, Nhat Huy Nguyen. Application of biological methods in the treatment of gaseous ammonia, Vietnam Journal of Science. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (VJSTE) - 61(3), 71-76 (2019) -ISBN/ISSN: 2525-2461

  10.

  Lam Pham Thanh Hien, Le Truong Anh Huy, Pham Dan Thanh, Le Nguyen Dang Khoa, Bui Khanh Le, Le Thi Kieu Thi, Vo Thi Thanh Thuy, Nguyen Nhat Huy*. Preparation of activated red mud and its application for removal of hydrogen sulfide in air. Science and Technology Development Journal - Engineering & Technology - 2(SI2), SI40-SI45 (2019) -ISBN/ISSN: 2615-9872

  11.

  Nguyen Thi Thuy, Tran Tien Khoi, Vo Thi Thanh Thuy, Dang Thi Bao Tram, To Ngoc Anh Nguyen, Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Thai Anh, Dang Van Thanh, Nguyen Nhat Huy. Removal of hydrogen sulfide in air by chemical absorption in a packed column. Journal of Science Technolgy & Food - 18(2), 3-11 (2019) -ISBN/ISSN: 0866-8132

  12.

  Lam Pham Thanh Hien, Le Thi Hoa, Son Tang My Hoa, Nguyen Thi Le Lien, Nguyen Nhat Huy. Removal of hydrogen sulfite in air using biofilter and bio-trickling filter. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - 8(1), 25-29 (2019) -ISBN/ISSN: 0866-7411

  13.

  Nguyễn Nhật Huy, Võ Thị Thanh Thùy, Nguyễn Hùng Thắng, Lâm Phạm Thanh Hiền, Nguyễn Thị Thủy. Nghiên cứu xử lý khí H2S bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính biến tính. Tạp Chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - 14, 98-104 (2018) -ISBN/ISSN: 0866-7659

  14.

  Trịnh Thị Bích Huyền, Nguyễn Ngọc Mai Trinh, Ngô Thị Kim Cúc, Lâm Phạm Thanh Hiền, Đặng Vũ Bích Hạnh. Khả năng phân hủy Etchhornia Crassipes của ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia lilucents) dực trên yếu tố tăng trưởng và phân hủy thức ăn. Khoa Học và Công Nghệ - 09, 131 (2015) -ISBN/ISSN: 1859 - 2171

  15.

  Đặng Vũ Bích Hạnh, Đinh Quốc Túc, Nguyễn Duy Khánh, Lâm Phạm Thanh Hiền, Đặng Vũ Xuân Huyên. Mối tương quan giữa các yếu tố môi trường lên sự hiện diện của kim loại nặng trong lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai. Tạp chí Tài Nguyên và Môi Trường - 8, 22 - 24 (2015) -ISBN/ISSN: 1859 - 1477

  16.

  Trần Thị Phi Oanh, Đặng Vũ Bích Hạnh, Trần Công Thành, Nguyễn Hữu Việt, Lâm Phạm Thanh Hiền. Ứng dụng công nghệ dòng chảy ngược (UMBR) kết hợp với bể hiếu khí xử lý nước thải cà phê. Khoa Học và Công Nghệ - 52- Số 4C-2014, 110-117 (2014) -ISBN/ISSN: 0866708X

  17.

  Trần Thị Phi Oanh, Đặng Vũ Bích Hạnh, Trần Công Thành, Nguyễn Hữu Việt, Lâm Phạm Thanh Hiền. Ứng dụng công nghệ dòng chảy ngược (UMBR) kết hợp với bể hiếu khí xử lý nước thải cà phê. Tạp chí Các Khoa Học Về Trái Đất - , Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 35 năm, 166-173 (2013) -ISBN/ISSN: 978-604-913-148

  Hội nghị quốc tế

  18.

  Vo Thi Thanh Thuy, Lam Pham Thanh Hien, Tran Thi Thu, Nguyen Hong Son, Nguyen Nhat Huy. Preparation of titanate nanotubes for photocatalytic removal of HCHO under indoor condition. The 7th HCMUT-TKU-OPU-KMITL-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry, Environment, Natural Sciences and Technologies (JSCENS 7) - Hồ Chí Minh , (2019)

  19.

  Nguyen Nhat Huy, Nguyen Duy, Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Thi Le Lien. Biological Treatment of Gaseous H2S Using Commercial Low-Cost Compost. The 6th Environmental Technology and Management Conference 2019 - Bali , (2019)

  20.

  Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Thi Thanh Hang, Vuong Bao Khuong, Nguyen Thi Le Lien, Nguyen Nhat Huy. Study on the removal of odorous gases by biological methods. 2019 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation - Kaohsiung , (2019)

  21.

  Nguyen Nhat Huy, Le Thi Hoa, Son Tang My Hoa, Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Thi Le Lien. Removal of hydrogen sulfite in air using biofilter and bio-trickling filter. Conference on Advanced Separation Science and Engineering (CASSE1.2018) - Hà Nội , (2018)

  Hội nghị trong nước

  22.

  Lâm Phạm Thanh Hiền, Lê Thị Kiều Thi, Đặng Văn Thành, Nguyễn Nhật Huy. Nghiên cứu tận dụng bùn thải từ nhà máy nước cấp hấp phụ H2S . Hội nghị Khoa học và Công nghệ "Hóa học-Vật liệu 60 năm Nghiên cứu Khoa học, Đào tạo Phục vụ Quốc phòng và Phát triển Kinh tế", Viện Hóa học – Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, ngày 21/09/2020 - Hà Nội , (2020)

  23.

  Lam Pham Thanh Hien, Le Truong Anh Huy, Pham Dan Thanh, Le Nguyen Dang Khoa, Bui Khanh Le, Le Thi Kieu Thi, Vo Thi Thanh Thuy, Nguyen Nhat Huy. Preparation of activated red mud and its application for removal of hydrogen sulfide in air. Science and Technology Development Journal - Engineering & Technology - Hồ Chí Minh , (2019)

  24.

  Lâm Phạm Thanh Hiền, Bùi Ngọc Bảo Trâm, Nguyễn Thanh Tịnh, Nguyễn Thị Lê Liên, Nguyễn Nhật Huy. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sinh học xử lý khí thải NH3. Hội Nghị Khoa Học Lần XI của trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên - ĐHQG HCM - Hồ Chí Minh , (2018)

  25.

  Nguyễn Nhật Huy Võ Thị Thanh Thùy Nguyễn Hùng Thắng Lâm Phạm Thanh Hiền Nguyễn Thị Thủy. Nghiên cứu xử lý khí H2S bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính biến tính. Hội thảo khoa học toàn quốc: Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Hóa học, Sinh học và Môi trường - Kết quả và định hướng ứng dụng - Quãng Ngãi , 317-322 (2018)

  26.

  Phan Quoc Phu, Tran Minh Tri, Lam Pham Thanh Hien, La Thi Thai Ha. STUDY OF FACTORS AFFECTING ON EXTRICATION PERFORMANCE AND TENSILE PROPERTIES OF CUTIN FROM BASELLA ALBA CUTICLE. Proceeding of the 2017 International Symposium on Materials Science and Technology - HCMC , (2017)

  27.

  Phan Quoc Phu, Tran Minh Tri, Lam Pham Thanh Hien, La Thi Thai Ha. EFFECT OF DIFFERENT PARAMETERS ON EXTRICATION PERFORMANCE AND TENSILE PROPERTIES OF CUTIN MEMBRANE FROM BASELLA ALBA CUTICLE. Proceedings of The 2017 International Symposium on Materials Science and Technology - HO CHI MINH , 31-35 (2017)

  28.

  Lại Duy Phương, Trịnh Thị Bích Huyền, Nguyễn Duy Khánh, Lâm Phạm Thanh Hiền, Đặng Vũ Bích Hạnh. Đánh giá sự thay đổi của đất qua quá trình sử dụng nước tái sinh tưới cây chè. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14 – phân ban Kỹ thuật và Quản lý Môi trường - Tp. HCM , (2015)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll