Hoàng Kim Anh

( 282 đánh giá ) 2561
Địa chỉ thường trú: 9/621 Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Ngày sinh:
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Viện sinh học nhiệt đới
Chức vụ/ Chức danh: Nghiên cứu viên

  • Công nghệ sinh học
   Công nghệ thực phẩm

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  Sản xuất maltodextrin từ tinh bột sắn

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll