Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

( 1 đánh giá ) 4100
Địa chỉ : Số 02A Hùng Vương, phường Lộc Thọ,TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 352 1781
Fax : (058) 352 1847
Website : www.nitra.vast.vn
Người đại diện : PGS. TS. Bùi Minh Lý
Chức vụ/ Chức danh :
 

  • Thuỷ sản

 • Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất đời sống
  Nhiệm vụ:
  - Trình Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về quy hoạch, các chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các dự án của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang.
  - Tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ tài nguyên và môi trường của khu vực Trung bộ.
  - Nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên và môi trường làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của vùng
  Các lĩnh vực hoạt động
  - Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về các lĩnh vực:
  + Sinh học và công nghệ sinh học biển;
  + Hoá sinh hữu cơ và công nghệ hoá học biển;
  + Hóa Phân tích và Triển khai Công nghệ;
  + Khoa học và công nghệ vật liệu;
  + Vật lý ứng dụng và tính toán.
  - Thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công nghệ vũ trụ do Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.
  - Tổ chức hoạt động nghiên cứu và triển khai sản xuất thử, tư vấn, dịch vụ khoa học và ứng dụng công nghệ.
  - Phối hợp với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao cho khu vực.
  - Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

 • SẢN PHẨM
 • Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang (NITRA) đã nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất fucoidan từ một số loài rong Nâu Việt Nam, và đã chuyển giao công nghệ cho công ty cổ phần Fucoidan Việt Nam (VINAFUCO), sản phẩm đã có mặt trên thị trường Việt Nam.

   

  ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

  Scroll