Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ TPHCM đến năm 2030

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 đăng ký quyền sở hữu công nghiệp tăng trung bình 12% - 15% mỗi năm. Đồng thời, đưa Thành phố trở thành trung tâm sáng tạo giống cây trồng hàng đầu của cả nước.
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM, được UBND Thành phố ban hành mới đây, đặt ra mục tiêu nâng cao tính đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) qua các giai đoạn xác lập, khai thác và bảo vệ quyền nhằm tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa SHTT trở thành công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố. Gia tăng số lượng và chất lượng tài sản trí tuệ mới của các chủ thể trên địa bàn TPHCM, góp phần cải thiện các chỉ số SHTT trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) và đưa Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp…

Theo đó, số lượng đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp của các chủ thể trên địa bàn TPHCM tăng trung bình 12% - 15% mỗi năm. Số lượng đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng của các chủ thể tăng trung bình 12% - 14% mỗi năm, đưa TPHCM trở thành trung tâm sáng tạo giống cây trồng hàng đầu của cả nước. Số lượng tài sản trí tuệ hình thành từ kết quả nghiên cứu KH&CN và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được chuyển giao và thương mại hóa đạt 10% - 15%.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và SHTT. Cụ thể, hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin SHTT cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra các tài sản trí tuệ được bảo hộ và bài báo khoa học có tính ứng dụng cao. Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn, huấn luyện từ cơ bản đến chuyên sâu về SHTT phù hợp với từng nhóm đối tượng.

HD25OK.jpeg
Sản phẩm OCOP của TPHCM. Ảnh: Internet

Đồng thời thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước. Cụ thể, hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng mới là kết quả được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; nhãn hiệu cho các sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP). Hỗ trợ đăng ký bảo hộ ở nước ngoài đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng mới, nhãn hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của TPHCM và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP…

Ngoài ra, Thành phố còn hỗ trợ khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc thù của địa phương và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị. Hỗ trợ giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác nhằm khai thác, phát triển giá trị các tài sản trí tuệ. Hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp và tổ chức KH&CN; Hỗ trợ tổ chức trưng bày, triển lãm sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT và sản phẩm xâm phạm quyền SHTT;…

Sở KH&CN TPHCM là đơn vị đầu mối chủ trì, quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình. Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai các nội dung của Chương trình.
Nguồn: Kiều Anh - khoahocphattrien.vn
Scroll