Thiết bị IoT cHive MQTT BROKER

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 873 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty TNHH CloudFERMI

Thiết bị IoT cHive MQTT BROKER

  • Thiết bị IoT cHive MQTT Broker giúp triển khai nhanh các dự án IoT thu thập dữ liệu và điều khiển phân tán.

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  • Thiết bị hướng đến hoạt động tin cậy 24/7, năng lượng thấp, kích thước rất nhỏ gọn, không bảo trì, cắm điện là chạy, không cần setup gì thêm. Thiết bị dựa trên chip ESP32. Hỗ trợ đồng thời MQTT version v3.1 (v3) và v3.1.1 (v4), và lên tới 80 MQTT clients. Cho phép người dùng tùy biến nhiều thông số như: port, chứng thực username/password, truy cập API thiết bị qua topic $DEV/, thiết lập IP tĩnh/động qua web portal,…Có tích hợp điều khiển lưới cMesh, MQTT, MicroPython.

    Scroll