Phần mềm Quản lý Kế toán & Tài chính DataNote ERP

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 363 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty Safal Infosoft

Phần mềm Quản lý Kế toán & Tài chính DataNote ERP.

 • Các chương trình kế toán độc lập cung cấp các báo cáo tài chính cơ bản như báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, v.v. DataNote ERP cung cấp nhiều loại báo cáo đa dạng hơn, bao gồm dự báo dòng tiền dựa trên tình trạng quản lý hàng tồn kho và đơn đặt hàng và các tài khoản phải thu cũ chồng chéo với đặt hàng của khách hàng.
   
  Phần mềm ERP quản lý tài chính của DataNote cung cấp cho các doanh nghiệp một bộ đầy đủ các chức năng kế toán để theo dõi các hoạt động tài chính hàng ngày và tạo báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm. Với sự trợ giúp của DataNote ERP, bạn có thể xử lý liền mạch các chức năng quản lý kế toán và tài chính phức tạp. Mô-đun tài chính thông minh của DataNote ERP có khả năng xử lý các giao dịch bao gồm báo cáo chi phí và lập hóa đơn.

 • ƯU ĐIỂM CN/TB
 • 1 Sổ cái chung với nhiều biểu đồ các tài khoản
  2 Kế toán khoản phải trả, phải thu
  3 Quản lý dòng tiền
  4 Kế toán chi phí và phân tích
  5 Ghi sổ sách mở rộng
  6 Lập ngân sách đa cấp
  7 Báo cáo theo luật
  8 Quản lý tài sản

  Scroll