Môi trường vi sinh Pseudomonas Agar Base

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 199 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

 • - Pseudomonas Agar Base được sử dụng để phân lập chọn lọc và phân lập Pseudomonas sp. sử dụng bổ sung CN hoặc CFC và không nhằm mục đích sử dụng trong chẩn đoán bệnh hoặc các tình trạng khác ở người.
  - Pseudomonas Agar Base được phát triển để bổ sung CN X107 (Cetrimide & Nalidixic Acid) theo ISO 16266-2:2018, hoặc với CFC X108 (Cetrimide, Fusidate, & Cephaloridine) theo ISO 13720:2010. Công thức cơ sở này là một sửa đổi của King's A Medium.
  - Bổ sung CN được khuyến nghị để phân lập Pseudomonas aeruginosa, trong đó việc bổ sung Axit Nalidixic và giảm Cetrimide đã cải thiện khả năng phục hồi. Pseudomonas Agar Base, với việc bổ sung CN Supplement, đã chứng minh sự hình thành sắc tố tăng cường của Ps. aeruginosa và tăng ức chế Klebsiella, Proteus, và Providencia spp. Pseudomonas Agar Base với việc bổ sung CFC Supplement được khuyến nghị để phân lập chọn lọc Pseudomonas spp. Mead và Adams đã giảm Cetrimide, cho phép sự phát triển của tất cả các pseudomonads tâm thần sắc tố và không sắc tố. Các chất kháng khuẩn, Fusidate và Cephaloridine, được thêm vào để tăng tính chọn lọc của môi trường. Công thức này được sử dụng cho Pseudomonas spp. từ thực phẩm ướp lạnh và nhà máy chế biến.
  - Pseudomonas Agar Base được ISO khuyên dùng để định lượng Pseudomonas spp. từ thịt và sản phẩm thịt theo ISO 13720, và để phát hiện đếm Pseudomonas aeruginosa spp. trong nước theo ISO 16266.

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • - Đặc tính kỹ thuật: Xem tại đây
  - Phiếu an toàn hoá chất: Xem tại đây 
  - Brand Neogen® Culture Media
  - Analyte Pseudomonas spp.
  - Platform Dehydrated Culture Media
  - Mass 500 g
  - Formula
  - Formula Liter
  - Enzymatic Digest of Gelatin 16.0 g/L
  - Enzymatic Digest of Casein 10.0 g/L
  - Potassium Sulfate 10.0 g/L
  - Magnesium Chloride 1.4 g/L
  - Agar 11.0 g/L
  - Grams per Liter 48.40
  - Liters per 500 g 10.00
  - Plates per 500 g 560.00
  - Preparation
  - Suspend 48.4 grams of the medium and 10 mL of glycerol in one liter of purified water and bring to a boil.
  - Autoclave at 121ºC for 15 minutes.
  - Cool to 45-50ºC.
  - Aseptically add 2 vials of CN Supplement (X107) and mix well before dispensing.
  - Previous Item Number Product was previously known as Acumedia Product: 9222 Pseudomonas Agar Base ; and LabM Product: LAB108 Pseudomonas Agar Base
  - Package Weight 1.35 lb

  Scroll