Hệ thống 800xA

( 113 đánh giá ) 2425 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

    • Hệ thống 800xA mở rộng phạm vi của tất cả các hệ thống tự động hóa truyền thống trước đây bao gồm toàn bộ các chức năng tự động hóa trong những trạm vận hành đơn cũng như môi trường kỹ thuật, vì vậy mà các nhà máy hay phân xưởng có thể vận hành tốt hơn, thông minh hơn và thực sự tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
    • Hệ thống 800xA mở rộng vượt ra khỏi bản chất của điều khiển quá trình như quản lý sản xuất, an toàn, thiết bị trường thông minh, điều khiển động cơ, các hệ truyền động thông minh, quản lý thông tin, tối ưu hóa tài sản doanh nghiệp, hệ thống mô phỏng và tài liệu hóa dự án.
    • Hệ thống 800xA hỗ trợ tất cả về nền tảng hệ thống, các ứng dụng và dịch vụ chuyên nghiệp cho các yêu cầu về vấn đề quản lí và điều hành tổng thể nhà máy. Truyền tin và tác nghiệp trên phạm vi toàn nhà máy sẽ cùng được thực hiện thông suốt từ hiện trường lên tới cấp nhà máy dựa vào công nghệ ánh xạ đối tượng trên môi trường IT công nghiệp.
    • Các chức năng mạnh được tích hợp sẵn trong Hệ thống 800xA bao gồm: Các trạm vận hành, trạm kĩ thuật, chức năng quản lý thông tin, quản lý mẻ, chức năng tối ưu hóa tài sản doanh nghiệp, điều khiển và quản lí vào/ra, khả năng tích hợp thiết bị trường và rất nhiều chức năng khác.

    Scroll