Giải pháp bảo mật Oracle Audit Vault

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 988 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Oracle Audit Vault là một giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề này nhờ khả năng tập hợp, nhận biết, theo dõi, cảnh báo và báo cáo trên các dữ liệu, dùng để kiểm tra tính tuân thủ. Oracle Audit Vault cho phép tập hợp các dữ liệu và các sự kiện quan trọng cần kiểm tra vào một kho dữ liệu tập trung, sau đó được bảo mật bằng các công nghệ bảo mật của dữ liệu Oracle cho phép bảo vệ dữ liệu không bị thay đổi và giả mạo trong suốt quá trình kiểm tra. Ngoài ra, Oracle Audit Vault còn cho phép theo dõi, kiểm tra database của các hãng thứ 3 như: IBM DB2, Microsoft SQL Server, Sybase ASE...

 • Giải pháp Audit Vault đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn bảo mật trong hệ thống CNTT và rộng hơn là thiết lập tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn an toàn bảo mật trên phạm vi toàn doanh nghiệp.
  - Hợp nhất và bảo mật dữ liệu trên nhiều loại Database như Oracle, Mircosoft SQL Server, IBM BD2, Sysbase
  - Tích hợp các bản báo cáo được xây dựng sẵn đáp ứng việc tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn bảo mật của doanh nghiệp.
  - Tự động cảnh báo khi có các hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến database.
  - Thu thập các giá trị từ các tập tin logs của các phiên giao dịch.
  - Tự động xóa dữ liệu theo dõi trên hệ thống nguồn.
  - Hỗ trợ quản lý các chính sách bảo mật trên nhiều database.
   

  Scroll