Phạm Hữu Anh Ngọc

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 51
Địa chỉ thường trú: 48 Đường 5 Phường Phước Bình, Q9, TPHCM
Ngày sinh: 24/04/1967
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS.TS
Cơ quan công tác:Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên - Khoa Toán

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Lĩnh vực: Toán giải tích
  - Chuyên ngành: Phương trình vi phân, Lí thuyết điều khiển
  - Chuyên môn:
  + Hệ dương: Lý thuyết và ứng dụng;
  + Ổn định và ổn định vững của các phương trình sai phân, vi phân;
  + Điều khiển Toán học và điều khiển thích ứng các hệ động lực.
  - Hướng nghiên cứu:
  1. Hệ dương: Lý thuyết và ứng dụng;
  2. Ổn định và ổn định vững của các hệ động lức
  3. Điều khiển toán học các hệ động lực
  4. Lý thuyết định tính của nghiệm của các phương trình vi phân
  - Đề tài nghiên cứu:
  Nghiên cứu tính ổn định vững của các hệ phương trình sai phân tuyến tính
  Nghiên cứu tính ổn định và ổn định vững của các phương trình Volterra tuyến tính
  Nghiên cứu tính ổn định của các phương trình Volterra và phương trình vi phân phiếm hàm
  Nghiên cứu tính ổn định của một số lớp phương trình vi phân phiếm hàm phụ thuộc thời gian
  Nghiên cứu một tiếp cận mới đối với các bài toán ổn định toàn cục của các hệ phụ thuộc thời gian

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll