Nguyễn Ngọc Duy Phương

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 74
Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM
Ngày sinh: 15/01/1981
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Phòng Quàn lý Khoa học - Trường Đại học Quốc tế
Chức vụ/ Chức danh: Phó trưởng phòng

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
  - Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp (BM)
  - Hướng nghiên cứu:
  1. Hợp tác giữa các tổ chức
  2. Hành vi tổ chức
  3. Hành vi khách hàng

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll