Huỳnh Thanh Công

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 599
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1977
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS.TS.
Cơ quan công tác:Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh:


  • Cơ khí


  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
    Định giá, đánh giá công nghệ
    Sở hữu trí tuệ

Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

-Nghiên cứu sử dụng biogas cho động cơ đốt trong và xe máy (2010 - 2011)
-Nghiên cứu cải thiện đặc tính phát thải động cơ RV125-2 đáp ứng mức phát thải TIER2 (2011 - 2013)
-Giải pháp giảm khí thải và tiêu hao nhiên liệu xe máy và đề xuất chu trình thử khí thải cho xe máy - Trường hợp TPHCM (2016 - 2017)

NHÀ TƯ VẤN KHÁC


Scroll