Ứng dụng Ozone lỏng thay thế thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật

Ozone lỏng có khả năng diệt hầu hết các loại vi khuẩn, côn trùng và phân giải các loại thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất, phân hoá học còn tồn lưu trong đất, đồng thời bảo vệ và cung cấp dinh dưỡng cho cây phát triển mà không cần sử dụng phân bón đạm.
Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường TP.HCM
Scroll