Hệ thống xử lý rác thải di động

Hệ thống xử lý rác thải di động đã được ứng dụng trong Bộ quốc phòng Mỹ, Nhật và tại nhiều thành phố của Nhật, mang lại hiệu quả cao, tận dụng được nguồn nhiên liệu tái tạo và đảm bảo rác thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.
Công ty Cổ phần F471
Scroll