Công nghệ sấy ứng dụng năng lượng mặt trời

Theo thống kê, hàng năm, Việt Nam có lượng nông sản đạt gần 120 triệu tấn, tuy nhiên, lại bị tổn thất khá lớn (đến 15%, khoảng 18 triệu tấn), do công nghệ chế biến, bảo quản nông sản chưa hợp lý. Trong điều kiện thị trường hiện nay ngày càng khó tính, khách hàng đặt ra rất nhiều điều kiện (yêu cầu sản phẩm tinh), nhưng phần lớn nông sản Việt Nam vẫn chỉ được bán ở dạng sản phẩm thô nên giá khá thấp, khó xâm nhập được vào các thị trường khó tính. Không những vậy, nông nghiệp Việt Nam còn thường bị rơi vào tình huống “được mùa-mất giá”, “được giá-mất mùa”. Trong bối cảnh này, sấy chính là lời giải cho bài toán đầu ra nông sản đạt chuẩn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà nông. Hệ thống sấy ứng dụng năng lượng mặt trời có thể vận hành liên tục 24/24, vừa tiết kiệm chi phí năng lượng, sấy nhanh, hiệu suất cao, vừa cho phép đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, và tiết giảm chi phí nhân công lao động.
ThS. Nguyên Mạnh Tuân
Scroll