Công nghệ đục vi lỗ trên màng bao, tăng chất lượng trái cây

Công nghệ đục vi lỗ cơ khí chính xác bằng nhiệt, tạo các lỗ đục có độ xuyên tốt, đảm bảo không khí và nước có thể thoát ra dễ dàng.
Công ty TNHH Chớp Ngay
Scroll