Yêu cầu chuyển giao công nghệ

Tìm kiếm quy trình nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh

1 lượt xem 0 lượt thích
Ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh sẽ kiểm soát được dịch bệnh, kiểm soát toàn bộ chu trình nuôi, giảm tối đa ô nhiễm môi trường, giảm chi phí nhân công, cho năn suất cao gấp nhiều lần so với cách nuôi truyền thống.

 
Mô tả
Tôm có giá trị kinh tế cao. Nuôi tôm theo phương thức truyền thống mang lại năng suất thấp, chiếm diện tích mặt nước lớn và đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường do chất thải trong quá trình nuôi tôm. Ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh sẽ kiểm soát được dịch bệnh, kiểm soát toàn bộ chu trình nuôi, giảm tối đa ô nhiễm môi trường, giảm chi phí nhân công, cho năn suất cao gấp nhiều lần so với cách nuôi truyền thống.
 
Yêu cầu kỹ thuật
Khách hàng tìm hiểu để đầu tư hệ thống nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh gồm: nhà kính, bể ương, bể nuôi giai đoạn 1, bể nuôi thương phẩm, bể lưu trữ, bể lắng, hệ thống xử lý nước nuôi, hệ thống xử lý nước thải và tái sử dụng nguồn nước, hệ thống giám sát và điều khiển.
 
Hình thức hợp tác
Tư vấn, tham quan thực tiễn.


Video công nghệ
Công nghệ nước ngoài giới thiệu vào Việt Nam
Banner GCC
Start-Up
Banner bài giới thiệu Techport
Sàn giao dịch Công nghệ trực tuyến tỉnh BR-VT
Scroll