Mời tham dự báo cáo phân tích xu hướng công nghệ "Xu hướng ứng dụng công nghệ lọc nước siêu hấp thu (CDI) xử lý nước đa ô nhiễm, nhiễm mặn cho nước uống, sinh hoạt và sản xuất"

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà quản lý và nghiên cứu cập nhật và tiếp cận các công trình nghiên cứu mới, sáng 15/11/2019, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM (CESTI) sẽ tổ chức buổi báo cáo “Xu hướng ứng dụng công nghệ lọc nước siêu hấp thu (CDI) xử lý nước đa ô nhiễm, nhiễm mặn cho nước uống, sinh hoạt và sản xuất" do TS. Đỗ Hữu Quyết và ông Nguyễn Thanh Tuấn trình bày.
Nội dung chương trình bao gồm các phần:
Phần I: Tình hình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ CDI xử lý nước đa ô nhiễm, nhiễm mặn cho nước uống, sinh hoạt và sản xuất trên thế giới và tại Việt Nam.
- Tình hình ô nhiễm nước hiện nay và các công nghệ xử lý nước trên thế giới và tại Việt Nam.
- Tình hình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ CDI trên thế giới và tại Việt Nam.
Trình bày: TS. Đỗ Hữu Quyết - Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao, cố vấn khoa học Công ty TNHH Công Nghệ Vietdream
 
Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ CDI trong xử lý nước trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.
Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM.
 
Phần III. Giới thiệu công nghệ CDI tại công ty TNHH Công Nghệ Vietdream.
- Giới thiệu công nghệ lọc nước CDI nghiên cứu tại Vietdream.
- Các ưu điểm lọc nước của công nghệ CDI: tiết kiệm nước thải 50 lần, giữ và điều chỉnh vi khoáng, lọc đa ô nhiễm, bộ lọc liên tục siêu bền 5 – 10 năm.
Trình bày: TS. Đỗ Hữu Quyết - Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao, cố vấn khoa học Công ty TNHH Công Nghệ Vietdream
- Ứng dụng của công nghệ CDI ở Việt Nam và các sản phẩm nghiên cứu đã triển khai.
Trình bày: Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc công ty Công Nghệ Vietdream
- Đánh giá hiệu quả xử lý và chất lượng nước đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BY của Bộ Y tế đối với nước uống đóng chai.
Trình bày: BS. Chế Thị Việt Hoa - Chuyên gia sức khỏe và TS. Đỗ Hữu Quyết - Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao, cố vấn khoa học Công ty TNHH Công Nghệ Vietdream
 
Phần VI: Thảo luận.
* Trong khuôn khổ báo cáo, có trưng bày: Máy lọc tổng Dream T và Hệ thống lọc nước uống Dream Q
 
Để công tác tổ chức tiếp đón được chu đáo, Quý đơn vị quan tâm điền phiếu đăng ký tham dự và gửi về địa chỉ:
Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (Phòng Cung cấp Thông tin)
Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3824 3826 (Hải Yến)
Fax: (028) 3829 1957
Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn
* Quý vị có thể tải Thư mời, Phiếu đăng ký tham dự hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây.
Scroll