Rêu Việt Nam

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 395
Liên hệ: Chế Đông Biên
Địa chỉ: 473/4/17 Tô Hiến Thành, Q.10, TP. HCM
Điện thoại: 0986486855
Email: minhttk@gmail.com
Tên đơn vị: Công ty TNHH Cảnh quan ý tưởng mới

Hiện tại chúng tôi đang có dự án nghiên cứu các loại rêu (moss) của Việt Nam ứng dụng vào trang trí tiểu cảnh sân vườn. Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác triển khai với các nhóm nghiên cứu về rêu Việt Nam để triển khai sản phẩm thương mại mang tên Rêu Việt Nam.

(Chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển giao toàn phần...)
Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác triển khai với các nhóm nghiên cứu về rêu Việt Nam để triển khai sản phẩm thương mại mang tên Rêu Việt Nam.Scroll