Trương Quốc Thanh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 575
Địa chỉ thường trú: Khoa Cơ khí - B1, ĐHBK, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 22-12-1975
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Cơ khí, Bộ môn Chế tạo máy tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Cơ khí

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

   

  Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật chế tạo
   

  Đề tài khoa học:

   

  TT

  Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học

  Thời gian

  Chủ nhiệm

  Cấp quản lý

  Nghiệm thu

  1.

  Nghiên cứu chế tạo hệ thống băng tải con lăn chủ động

  2017-2017

  Chủ nhiệm

  Trường - Đặt hàng

  x

  2.

  Nghiên cứu phát triển máy dập tự động hai trục

  2016-2016

  Tham gia

  Trường

  x

  3.

  NC áp dụng điều khiển mờ thích nghi trên Robot tự hành tránh vật cản và bám mục tiêu di động.

  2002-2004

  Tham gia

  Tỉnh - Thành phố

  x

  4.

  NC nâng cao tốc độ và độ chính xác động học bộ phận quay định hướng của hệ thống camera tùy động.

  2002-2003

  Tham gia

  Tỉnh - Thành phố

  x

  5.

  NC ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian hấp đến công nghệ hấp hạt điều bằng hơi bảo hoà.

  2002-2004

  Tham gia

  Nghiên cứu cơ bản-Bộ KHCN

  x

  6.

  NC thiết kế chế tạo một số thiết bị sấy phục vụ bảo quản và chế biến hạt điều với quy mô vừa và nhỏ nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành hạt điều Việt Nam

  2001-2004

  Tham gia

  Nhà nước

  x

  7.

  Nc thiết kế,chế tạo hệ thống Silo bảo quản các loại hạt nông sản xuất khẩu qui mô 200-300 tấn.

  2001-2004

  Tham gia

  Nhà nước

  x

  8.

  Chế tạo thiết bị rang - tẩm cà phê nhân công suất 60-100kg/mẻ.

  2001-2005

  Tham gia

  Tỉnh - Thành phố

  x

   

  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  Duc Thien Tran, Van Tan Nguyen, Duc Huy Nguyen, Quoc Thanh Truong and Cong Minh Ho. Command filtered backstepping control of a 2-DOF cable-driven manipulator. Sixth International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering - id-78, (2021) -ISBN/ISSN:

  2.

  Nguyen Cong Hung, Nguyen Thi Bich Nhung, Lu Thi Yen Vu, Vu Quang Khai, Tran Anh Son, Truong Quoc Thanh. Apply a Fuzzy Algorithm to Control an Active Suspension in a Quarter Car by Matlab’s Simulink. Applied Mechanics and Materials - Vol. 902, pp 23-32 (2020) -ISBN/ISSN: ISSN: 1662-7482

  3.

  Truong Quoc Thanh, Dinh Quang Truong, Nguyen Minh Tri, Kyoung Kwan Ahn. "Development of A Novel Linear Magnetic Actuator". Int. J. of Automation Technology - Vol.8 No.6, 864-874 (2014) -ISBN/ISSN:

  4.

  D. Q. Truong, T. Q. Thanh, and K. K. Ahn, . “Development of a novel linear magnetic actuator with trajectory control based on an online tuning fuzzy PID controller,”. Int. J. of Precision Engineering And Manufacturing - Vol. 13(8), pp. 1403-1411, (2012) -ISBN/ISSN:

  5.

  T.Q. Thanh, K. K. Ahn,. "A New Type of Semi-Active Hydraulic Engine Mount using Controllable Area of Inertia Track". Journal of Sound and Vibration, - Vol. 329(3),, pp. 247-260. (2010) -ISBN/ISSN:

  6.

  T.Q. Thanh, K. K. Ahn,. “Design and Control of a new Linear Magnetic Actuator for Squeeze Film Damper”,. Journal of the Mechanical Science and Technology - Vol. 23,, pp. 344 –357. (2009) -ISBN/ISSN:

  7.

  K. K. Ahn, D. Q. Truong, T. Q. Thanh, and B. R. Lee. “Online self-tuning fuzzy proportional–integral–derivative control for hydraulic load simulator,”. Journal of System and Control Engineering - IMechE, Part I, 2008, 222(2), 81-95 (2008) -ISBN/ISSN:

  Tạp chí trong nước

  8.

  Lu Thi Yen Vu, Ha Phuong, Ho Xuan Thinh, Dao Thanh Liem, Truong Quoc Thanh, Tran Doan Son. Design and fabrication of wave generator using an oscillating wedge. Science & Technology Development Journal – Engineering and Technology - 2(SI1):SI103-SI111, (2019) -ISBN/ISSN:

  9.

  Tran Trong Quyet, Luong Hong Sam, Truong Minh Nhat, Tran Anh Son, Dao Thanh Liem, Truong Quoc Thanh. Effects of Minimum Quantity Lubrication (MQL) on cutting temperature, tool wear and surface roughness in turning AISI-1045 material. Science & Technology Development Journal – Engineering and Technology - 2(SI1):SI92-SI102, (2019) -ISBN/ISSN:

  10.

  Nguyen Thi Bich Nhung, Dao Thanh Liem, Truong Quoc Thanh. The effects of the process parameters in electrochemical machining on the surface quality. Science & Technology Development Journal – Engineering and Technology - 2(SI1):SI80-SI91, (2019) -ISBN/ISSN:

  11.

  Hà Phương, Trương Quốc Thanh, Trần Doãn Sơn. "Các giải pháp và thiết bị khai thác năng lượng sóng biển". Tạp chí Cơ Khí Việt Nam - Số 6, p.22-31 (2016) -ISBN/ISSN: ISSN 0866 - 7056

  12.

  Hà Phương, Trương Quốc Thanh, Trần Doãn Sơn. "Thiết bị khai thác điện sóng biển dạng hấp thu điểm". Tạp chí Cơ Khí Việt Nam - Số 6, p. 43-50 (2016) -ISBN/ISSN: ISSN 0866 - 7056

  Hội nghị quốc tế

  13.

  Truong Quang DINH, Truong Minh Ngoc BUI, Thanh Quoc TRUONG, Tri Minh NGUYEN, Triet Hung HO, Jong Il YOON and Kyoung Kwan AHN. Design and Control of Advanced Mechanism for Adaptive Performance Optimization of a Wave Energy Converter. 21st International Conference on Mechatronics Technology October 20 – 23 - Hochiminh , (2017)

  14.

  Truong Minh Ngoc BUI, Truong Quang DINH, Thanh Quoc TRUONG , Liem Thanh DAO and Kyoung Kwan AHN . Design and Verification of Variable Displacement Vane Pump for Engine Lubrication. 21st International Conference on Mechatronics Technology October 20 – 23 - Ho Chi Minh , (2017)

  15.

  Truong Minh Ngoc BUI, Truong Quang DINH, Thanh Quoc TRUONG, Liem Thanh DAO and Kyoung Kwan AHN . Force Reflecting Teleoperation with Bilateral Joystick Control in Construction Vehicles. 21st International Conference on Mechatronics Technology October 20 – 23 - Ho Chi Minh City , (2017)

  16.

  Truong Minh Ngoc BUI, Truong Quang DINH, Thanh Quoc TRUONG, Liem Thanh DAO and Kyoung Kwan AHN. Force Reflecting Teleoperation with Bilateral Joystick Control in Construction Vehicles. 21st International Conference on Mechatronics Technology October 20 – 23 - Hochiminh , (2017)

  17.

  Quoc Thanh Truong, Thien Phuc Tran, Kwan Kyoung Ahn . “A Novel Linear Magnetic Actuator applying to control a Conical Squeeze Film Damper”. Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology - Bali , (2010)

  18.

  Thien Phuc Tran, Quoc Thanh Truong, . “Using Adaptive Control to Solve the Tracking Problem for a Mobile Manipulator”. Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology - Bali , (2010)

  19.

  Ahn K. K., Nam D. N. C., Truong D. Q., Yoon J. I. and Thanh T. Q., . “A Study on an Ion Polymer Metal Composite Actuator as a Self-sensing System”. IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation - Seoul , (2009)

  20.

  Truong D. Q, Ahn K. K, and Thanh T. Q. . “Identification and Verification of a MR Damper using a Nonlinear Black Box Model”. IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation - Seoul , (2009)

  21.

  Thanh T. Q., Phuc T. T., Nam N. T., Truong D. Q., Ahn K. K.. “Design a Non-magnetic Mini-motor Using the Ion Polymer Metal Composites Actuators”. Int. Cof. In Manufacturing Engineering - Bangdung , (2009)

  22.

  T. Q. Thanh, K. K. Ahn and Y J Il. An Application of the Novel Linear Magnetic Actuator to Controllable Squeeze Film Damper. Int. Conf. on Smart Manufacturing Application, ICSMA - , 276-281 (2008)

  23.

  T. Q. Thanh, K. K. Ahn, N. B. Kha and Y. J. IL. Experimental Approach of Controllable Conical Squeeze Film Damper Using a Novel Linear Magnetic Actuator. Int. Conf. on Mechatronics Technology, ICMT - , (2007)

  24.

  T. Q. Thanh, Y. K. Ahn and K. K. Ahn. Optimal Parameter Control for Multi-Signal of Semi-Active Engine Mount. Int. Forum on Strategic Technologies, IFOST - Ulsan , (2006)

  25.

  T. Q. Thanh, Y. K. Ahn and K. K. Ahn. Semi-Active Hydraulic Engine Mount with Variable Area of Inertia Track. KSME Conference - , (2006)

  26.

  T. Q. Thanh, Y. K. Ahn and K. K. Ahn. Optimal Control of Semi-Active Hydraulic Engine Mount with Variable Orifice Area of Inertia Track. Conf. on control, Automation and Systems, ICCAS - Seoul , (2005)

  Hội nghị trong nước

  27.

  Trần Thế Duy, Nguyễn Cao Sang, Võ Ngọc Sơn, Trương Quốc Thanh. "Nghiên cứu, thiết kế máy hàn bao đệm khí dạng tam giác chéo". Hội nghị Khoa học công nghệ thường niên Cơ khí lần 7 - Tp.HCM , (2016)

  28.

  T. Q. Thanh, K. K. Ahn, N. B. Kha and Y. J. IL. Magnetic actuator apply to Controllable Squeeze Film Damper. Int. Symposium on Mechatronics and Automatic Control, ISMA - Hochiminh , (2007)

  29.

  T. Q. Thanh, K. K. Ahn, N. B. Kha and Y. J. IL. Interaction force in the Magnetic Actuator Design for Semi-Active Squeeze Film Damper. Int. Symposium on Mechatronics and Automatic Control, ISMA - Hochiminh , (2007)

  30.

  T. Q. Thanh, K. K. Ahn, N. B. Kha and Y. J. IL. Position control of novel linear magnetic actuator in application of semi active squeeze film damper. Int. Symposium on Electrical-Electronic Engineering, ISEE - Hochiminh , 80-85 (2007)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll