Hà Đức Cường

( 1 đánh giá ) 1883
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1970
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:ThS.
Cơ quan công tác:Công ty CP Dược phẩm OPC
Chức vụ/ Chức danh:

  • Dược học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  -Nghiên cứu bào chế sản phẩm chưa cao bạch quả dùng 1 lần trong ngày (Tham gia, 2012)
  -Nghiên cứu bào chế sản phẩm chứa tinh chất lá trầu, hỗ trợ điều trị bệnh tay chân miệng (Chủ trì, 2015-2016)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll