Viện Tế bào gốc

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 2761
Địa chỉ : Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 02836361206
Fax : 02836361206
Website : sci.edu.vn
Người đại diện : PGS.TS. Phạm Văn Phúc
Chức vụ/ Chức danh :
 

  • Công nghệ sinh học

 • Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc được thành lập trên cơ sở PTN Sinh học phân tử C, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG TP.HCM.
   
  Có chức năng tiếp cận, làm chủ và phát triển các công nghệ cốt lõi của công nghệ tế bào gốc; Nghiên cứu, phát triển sản phẩm tế bào gốc, ...

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, tư vấn, chứng nhận

 • SẢN PHẨM
 • Nghiên cứu và Thí nghiệm về Sinh học phân tử; Nuôi cấy tế bào; Phân tích hình ảnh; Vi sinh; Sàn lọc thuốc, ...

   

  ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

  Scroll