Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 496
Địa chỉ : 42 Dương Khuê, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 0913597827
Fax :
Người đại diện : Lê Thị Khánh Vân
Chức vụ/ Chức danh :
 

  • Vật liệu và luyện kim
   Công nghệ sinh học
   Công nghệ Nano
   Công nghệ thực phẩm
   Dược học

 • Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp được Hội Nữ trí thức Việt Nam thành lập tại Quyết định số 10/QĐ-HNTTVN ngày 10 tháng 10 năm 2016 và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hoạt động KH&CN số: A-1665 ngày 8/11/2016 với chức năng và nhiệm vụ chính như sau:
  1. Chức năng:
  Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn cao để nghiên cứu và triển khai ứng dụng KH&CN; hỗ trợ thông tin KH&CN, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khởi nghiệp dựa trên KH&CN và đổi mới sáng tạo góp phần phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội của đất nước.
   
  2. Nhiệm vụ chính
  • Thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động hỗ trợ thông tin KH&CN, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN, hỗ trợ khởi nghiệp dựa vào KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
  • Nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động hỗ trợ thông tin KH&CN, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
  • Tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN trong và ngoài nước; Giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu KH&CN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của các nhà khoa học và doanh nhân nữ;
  • Tổ chức và thực hiện công tác truyền thông về sở hữu trí tuệ, tài sản trí tuệ, thị trường KH&CN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực trên;
  • Cung cấp và phổ biến thông tin công nghệ cho doanh nghiệp và nông dân; Tư vấn, kết nối đầu tư khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Tư vấn đánh giá, định giá công nghệ; Hỗ trợ khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước;
  • Thực hiện các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác quốc tế theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

   

  ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

  Scroll