Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

( 296 đánh giá ) 611
Địa chỉ : 1597 Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 0251.3822297
Fax :
Người đại diện :
Chức vụ/ Chức danh :
 

  • Công nghệ sinh học
   Công nghệ thực phẩm
   Dược học
   Chăn nuôi

 • Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Sở KH&CN) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở KH&CN theo quy định của pháp luật.
   
  Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ tại địa phương; hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa học và công nghệ.
   
  Tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại địa phương.
   
  Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; khai thác, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khoa học và công nghệ khác; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương.
   
  Sở KH&CN tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai với 136 ý tưởng/dự án tham gia qua các năm; 40 ý tưởng/dự án trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và công nghệ sinh học; 16 ý tưởng/dự án trong lĩnh vực nông nghiệp đạt giải.

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • SẢN PHẨM
 • - Công nghệ sản xuất bột sương sâm Lamoi – Pro.
  - Công nghệ sản xuất nhang thảo mộc Vân Hương.

   
  Sản phẩm / trang:
  Tổng số 2 sản phẩm

  ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

  Scroll