[Trực tiếp] Sự kiện Hợp tác công nghệ “Quy trình sản xuất chế phẩm Chitosan từ vỏ tôm ứng dụng trong bảo quản rau quả”

“Quy trình sản xuất chế phẩm Chitosan từ vỏ tôm ứng dụng trong bảo quản rau quả” tạo ra chế phẩm chitosan có nguồn gốc từ tự nhiên để xây dựng mô hình bảo quản các loại rau quả sau thu hoạch nhằm kéo dài thời gian lưu trữ, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Quy trình có thể giúp người dân chủ động nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, phục vụ phát triển nông nghiệp đồng thời giải quyết vấn đề xử lý phụ phẩm vỏ tôm, mang lại nguồn lợi nhuận cho doanh nghiệp.
- Thời gian: Từ 08g30 đến 11g00 - Thứ tư, ngày 13/12/2023
- Báo cáo viên: T.S. Vũ Thị Quyền - Trưởng ngành Công nghệ sinh học - Khoa Công nghệ ứng dụng Trường Đại học Văn Lang
- Nếu video livestream không hiển thị, vui lòng click vào đây để xem livestream
 
Nhằm hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI) tổ chức sự kiện “Hợp tác công nghệ” giới thiệu các giải pháp công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ đến các đơn vị tại TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước. Hội thảo mong muốn tìm kiếm cơ hội để các đơn vị triển khai hợp tác nghiên cứu, hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ.
 
Trên cơ sở khảo sát nhu cầu doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI) phối hợp với Trường Đại học Văn Lang sẽ tổ chức sự kiện Hợp tác công nghệ với chủ đề “Quy trình sản xuất chế phẩm Chitosan từ vỏ tôm ứng dụng trong bảo quản rau quả” đưa kết quả nghiên cứu vào tạo ra chế phẩm chitosan có nguồn gốc từ tự nhiên để xây dựng mô hình bảo quản các loại rau quả sau thu hoạch nhằm kéo dài thời gian lưu trữ, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Quy trình có thể giúp người dân chủ động nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững đồng thời giải quyết vấn đề xử lý phụ phẩm vỏ tôm, mang lại nguồn lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 
Techport.vn
Scroll