Tải kỷ yếu Techmart Y tế 2018 tại đây

Tập kỷ yếu này sẽ giới thiệu khái quát về 42 đơn vị tham gia, cùng gần 100 công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu sẵn sàng cung cấp, chuyển giao tại Techmart.
Quý khách tải kỷ yếu tại đây Phần 1, phần 2
 
Tất cả các công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu và sản phẩm công nghiệp này đều được đưa vào giới thiệu thường xuyên trên Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh (www.techport.vn).
                                                   
 
“Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám” (Techmart Y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám). Sự kiện diễn ra từ ngày 11 - 13/10/2018 tại Sàn Giao dịch Công nghệ – Techmart Daily, tòa nhà 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
Sự kiện vào cửa tự do. Quý khách vui lòng điền form đăng ký trực tuyến để tiết kiệm thời gian check-in và nhận kỷ yếu thông tin công nghệ và thiết bị.
Đăng ký khai mạc tại đây
Đăng ký tham dự hội thảo miễn phí tại đây


techport.vn
Scroll