Giải pháp quản lý sản xuất ASOFT-ERP ứng dụng cho ngành cơ khí - chế tạo

Đây là giải pháp tổng thể giúp hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí - chế tạo quản trị tổng thể các hoạt động từ đầu vào tới đầu ra nhằm tối ưu hóa các nguồn lực và gia tăng tính cạnh tranh.
Ngày 30/11/2023, Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM tổ chức hội thảo “Giải pháp quản lý sản xuất ASOFT-ERP ứng dụng cho ngành cơ khí - chế tạo”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ các hoạt động Sàn giao dịch Công nghệ năm 2023, do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ thực hiện.

Báo cáo tại Hội thảo, đại diện Công ty Cổ phần ASOFT cho biết, ngành cơ khí - chế tạo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội vì vừa là nền tảng vừa là động lực cho sự phát triển của nhiều ngành nghề sản xuất khác. Thách thức mà ngành cơ khí - chế tạo đang phải đối mặt là vừa phải tối ưu nguồn lực và chi phí sản xuất để tăng cường khả năng cạnh tranh, vừa phải chuyển mình để bắt kịp với sự thay đổi, thích ứng với giải pháp công nghệ, thiết bị, quy chuẩn mới về sản xuất xanh. Theo đó, hệ thống hoạch định nguồn lực ASOFT-ERP là giải pháp tổng thể giúp hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí - chế tạo quản trị tổng thể các hoạt động từ đầu vào tới đầu ra nhằm tối ưu hóa các nguồn lực và gia tăng tính cạnh tranh.

erp.jpg

Cụ thể, hệ thống hoạch định nguồn lực ASOFT-ERP hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định và kiểm soát quy trình sản xuất từ khâu xây dựng các phác thảo cơ bản về sản phẩm/thành phẩm (thiết lập mô tả đầy đủ hình dạng, kích thước, vật liệu, mức độ sai số cho phép và các yêu cầu cơ bản của sản phẩm), đến việc xây dựng quy trình công nghệ để sản xuất ra thành phẩm. Sau đó là dự trù sản xuất (xác định nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc, nhân lực cần thiết, tự so sánh với kho, đơn hàng mua, các kế hoạch sản xuất khác để cân đối và tối ưu nguồn lực nhằm đáp ứng chất lượng, năng suất, thời hạn giao hàng) và tổ chức triển khai chế tạo, hoàn thiện các chi tiết (độ chính xác, dung sai, chất lượng bề mặt…). Trong suốt quá trình hoạch định và kiểm soát quy trình sản xuất, ASOFT-ERP còn hỗ trợ tính giá thành sản xuất cho từng giai đoạn sản xuất, bao gồm tính chi phí sản xuất và thống kê - so sánh chi tiết về lượng và giá trị giữa giá thành kế hoạch/dự trù với giá thành thực tế. Từ đó, hỗ trợ người điều hành doanh nghiệp ra quyết định.

Về quy trình mua hàng và cung ứng, doanh nghiệp sử dụng ASOFT-ERP nhằm quản lý thông tin nhà cung cấp, quản lý yêu cầu mua hàng - kế thừa từ dự đoán hàng tồn kho cần thiết, quản lý báo giá và so sánh lựa chọn nhà cung cấp, quản lý tình trạng hàng mua, duyệt yêu cầu mua, nhập kho… Thông tin được đồng bộ với đơn hàng bán/mua theo thời gian thực.

Với bề dày kinh nghiệm đã triển khai hệ thống cho hơn 3.500 doanh nghiệp vừa và lớn, các khách hàng tiêu biểu trong ngành Cơ khí - chế tạo như Meiko Việt Nam, Thang máy Thiên Nam, Nhà máy đóng tàu Bason, Phụ tùng-linh kiện ô tô xe máy Exedy… đại diện Công ty Cổ phần ASOFT khuyến nghị doanh nghiệp cơ khí - chế tạo chú trọng loại bỏ lãng phí dựa vào cải thiện, biến “hoạt động” trở thành “làm việc”, từ đó giúp làm giảm lãng phí, nâng cao năng suất chất lượng.
Hoàng Kim (CESTI)
Scroll