Cà phê công nghệ: tối đa hóa các cơ hội hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ

Là hoạt động do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM (CESTI) triển khai nhằm đẩy mạnh kết nối cung cầu, xúc tiến chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh, góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại TP.HCM và các tỉnh trong khu vực.
Với đích đến là các hợp đồng hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ,...chuỗi hoạt động "Cà phê công nghệ" năm 2020 được CESTI tổ chức theo 2 mô hình:
 
“Kết nối ý tưởng”: 'Giải quyết nhu cầu công nghệ cho doanh nghiệp
 
Là nơi các nhà cung ứng công nghệ cùng 'cạnh tranh trực tiếp' bằng các giải pháp công nghệ thích hợp đối với các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được tiếp xúc trực tiếp với nhiều chuyên gia, đơn vị cung ứng; được tư vấn các giải pháp công nghệ phù hợp nhất với năng lực sản xuất và phát triển của doanh nghiệp.
 
Tại sự kiện, doanh nghiệp sẽ giới thiệu khái quát về năng lực sản xuất; vấn đề công nghệ cần giải quyết và các nhu cầu cụ thể. Các bên cung công nghệ sẽ đề xuất các giải pháp công nghệ, phương án hợp tác,…phù hợp với nhu cầu công nghệ mà doanh nghiệp đã đặt ra. Các bên cùng trao đổi, thảp luận để làm sáng tỏ các khúc mắc về công nghệ, cũng như khả năng hợp tác trong tương lai. Các bên tìm được tiếng nói chung sẽ ký bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án tại sự kiện. CESTI sẽ tiếp tục kết nối, theo dõi quá trình triển khai hoạt động hợp tác giữa các bên, lưu trữ tài liệu và hỗ trợ xúc tiến ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ.
 
* Kết quả mô hình "Kết nối ý tưởng" gần nhất: "Hệ thống sấy dẻo nông sản"
 
Doanh nghiệp muốn giải quyết các vấn đề công nghệ trong sản xuất thực tiễn theo mô hình "Kết nối ý tưởng" có thể ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY, hoặc liên hệ theo địa chỉ: Phòng Thông tin Công nghệ, 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3825.0602. Email: duykhanh@cesti.gov.vn
 
“Hợp tác công nghệ”: Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu
Là nơi các kết quả nghiên cứu có khả năng thương mại hóa cao, có nhu cầu hợp tác, phát triển của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ sẽ được lựa chọn để giới thiệu đến các doanh nghiệp sản xuất (nơi ứng dụng công nghệ), các nhà đầu tư (hỗ trợ tài chính), cơ sở ươm tạo (hỗ trợ phát triển công nghệ), cơ quan nghiên cứu (hợp tác phát triển công nghệ),…nhằm hỗ trợ thúc đẩy, tạo lập các quan hệ hợp tác đầu tư, phát triển và chuyển giao công nghệ.
 
Tại sự kiện, các chuyên gia sẽ giới thiệu về đặc điểm công nghệ; các ưu thế của công nghệ; hiệu quả kinh tế và khả năng ứng dụng thực tế, cũng như các phương án hợp tác phát triển công nghệ (tìm kiếm vốn, hợp tác đầu tư phát triển công nghệ, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ,…). Trên cơ sở này, các bên cung - cầu công nghệ sẽ cùng trao đổi, luận bàn kỹ hơn về công nghệ; về khả năng, phương án hợp tác, đầu tư,…; đánh giá và lựa chọn đối tác phù hợp. Kết quả của sự kiện sẽ là các biên bản thỏa thuận, ghi nhớ hợp tác, phát triển công nghệ trong tương lai.
 
* Kết quả mô hình "Hợp tác công nghệ" gần nhất: Quy trình trồng sâm Bố chính theo hướng hữu cơ
 
Các tổ chức, nhà nghiên cứu muốn thương mại hóa các thành quả nghiên cứu theo mô hình "Hợp tác công nghệ" có thể ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY, hoặc liên hệ theo địa chỉ: Phòng Cung cấp Thông tin, 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3824.3826. Email: thaiha@cesti.gov.vn. 
Lam Vân
Scroll