Nhóm kit định danh động vật

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 803 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Khoa Thương

Dòng kit định danh thành phần động vật.

  • ƯU ĐIỂM CN/TB
  • Sử dụng trong xét nghiệm nhận diện DNA Heo – Bò – Gà bằng cách phát hiện gene cytochrom b trên ty thể đặc hiệu cho từng loài.
    Sử dụng trong xét nghiệm nhận diện DNA Cá bằng cách phát hiện gene 12S rRNA trên ty thể đặc hiệu cho cá.
    Sử dụng trong xét nghiệm nhận diện DNA Cừu, Dê, Ngựa bằng cách phát hiện gene cytochrom b trên ty thể đặc hiệu.

    Scroll