Môi trường vi sinh KF Streptococcus Agar

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 353 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

 • KF Streptococcus Agar được sử dụng với triphenyltetrazolium chloride để phân lập chọn lọc và đếm các liên cầu khuẩn trong phân trong môi trường phòng thí nghiệm. KF Streptococcus Agar không được sử dụng để chẩn đoán bệnh hoặc các tình trạng khác ở người.
  KF Streptococcus Agar được phát triển bởi Kenner, Clark và Kabler để phát hiện liên cầu trong phân ở vùng nước bề mặt. KF Streptococcus Agar hiện được sử dụng để phát hiện liên cầu trong phân trong nước, thực phẩm và các vật liệu khác thông qua kỹ thuật màng lọc hoặc phương pháp đổ đĩa. Streptococci trong phân là cư dân bình thường trong ruột, và sự hiện diện của streptococci trong phân có thể được sử dụng như một dấu hiệu của sự nhiễm bẩn phân. Sự hiện diện của liên cầu trong phân có giá trị trong việc xác định các nguồn gây ô nhiễm vì một số liên cầu trong phân là đặc hiệu của vật chủ.

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • - Đặc tính kỹ thuật: Xem tại đây
  - Phiếu an toàn hoá chất: Xem tại đây 
  - Brand Neogen® Culture Media
  - Analyte Faecal Streptococci
  - Platform Dehydrated Culture Media
  - Mass 500 g
  - Formula
  - Formula Liter
  - Enzymatic Digest of Animal Tissue 10.0 g/L
  - Yeast Extract 10.0 g/L
  - Sodium Chloride 5.0 g/L
  - Sodium Glycerophosphate 10.0 g/L
  - Maltose 20.0 g/L
  - Lactose 1.0 g/L
  - Sodium Azide 0.4 g/L
  - Bromocresol Purple 0.015 g/L
  - Agar 20.0 g/L
  - Grams per Liter 76.40
  - Liters per 500 g 7.00
  - Plates per 500 g 360.00
  - Preparation
  - Suspend 76.4 g of the medium in one liter of purified water.
  - Heat with frequent agitation and boil for one minute to completely dissolve the medium.
  - Cool to 45 to 50°C.
  - Aseptically add 10 mL of a filter sterilized solution of 1% Triphenlytetrazolium Chloride. Mix well.
  - Previous Item Number Product was previously known as Acumedia Product: 7610 KF Streptococcus Agar
  - Package Weight 1.35 lb

  Scroll