Máy định danh vi sinh vật MALDI TOF Biotyper

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 91 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

 • MALDI Biotyper
  Định danh vi sinh bằng dấu ấn sinh học phân tử MALDI Biotyper định danh vi sinh bằng kỹ thuật khối phổ MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization/Time of Flight) để xác định dấu ấn protein duy nhất của mỗi vi sinh vật. Mẫu phổ đặc trưng của dấu ấn protein được dùng để định danh chính xác và tin cậy một loại vi sinh vật cụ thể bằng cách kết hợp hàng ngàn phổ tham chiếu từ các chủng vi sinh vật.
   
  Định danh vi sinh vật trong vài phút
  Việc kết hợp MALDI Biotyper vào qui trình của QC dẫn đến tận dụng đáng kể nguồn tài
  nguyên vì nó thay thế phương pháp định danh hóa học và sinh hóa truyền thống.
  Qui trình công việc MALDI Biotyper được thiết kế sao cho mạnh mẽ và dễ dàng thao tác
  nhất.
  Chỉ cần một vài bước đơn giản để định danh vi sinh vật ở mức cao và đáng tin cậy.
  Quá trình thu thập khối phổ và so sánh với phổ đã được chuẩn hóa, dẫn đến việc định danh vi sinh vật có độ chính xác cao trong mỗi lần chạy.
  Theo dõi toàn bộ quá trình có thể thực hiện nhờ sử dụng barcode của MALDI lên đĩa
  petri đang thữ nghiệm.
  Thông thường, không nhiều hơn một khuẩn lạc thuần từ đĩa nuôi cấy hoặc hoặc một phần nhỏ từ canh trường là bắt buộc. Toàn bộ phương pháp chỉ mất khoảng vài phút và ít hơn 1h cho 96 mẫu và cho kết quả nhanh hơn 24h so với những phương pháp truyền thống.
  Sau khi có được dữ liệu phổ và phổ phù hợp thì hệ thống sẽ tạo ra một báo cáo trực quan với kết quả định danh cho từng mẫu.
  Qui trình làm việc của MALDI Biotyper nhanh chóng và dễ thực hiện. Việc định danh
  vi sinh vật thì nhanh, nhạy và chính xác, và kết quả rất dễ giải thích. Ngoài việc tiết kiệm
  chi phí về thời gian định danh giảm đáng kể, các phòng thí nghiệm được hưởng lợi từ chi phí cho mỗi xét nghiệm thấp hơn so với các phương pháp sinh hóa và phân tử truyền thống.

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Đặc tính chung:
  – Hệ thống áp dụng kỹ thuật khối phổ MALDI TOF để xác định dấu ấn phân tử của vi sinh vật
  – Xác định dấu ấn phân tử và xác định các protein có mặt nhiều trong tất cả các vi sinh vật
  – Có thể định danh đến mức độ loài
  – Hệ thống được thiết kế để bàn
  – Công suất: 96 mẫu có thể được phân tích 1 lần
  – Áp dụng phổ định danh rộng:
  + Vi khuẩn Gram Dương
  + Vi khuẩn Gram Âm
  + Nấm men
  + Nấm sợi
  + Vi khuẩn Lao
  – Chỉ cần duy nhất một khuẩn lạc thuần để định danh
  – Có thể định danh trực tiếp từ chai cấy máu dương
  – Thể tích mẫu từ chai cấy được sử dụng chỉ là 1 ml
  – Có thể dừng khẩn cấp quá trình đang chạy để chạy mẫu khẩn cấp và nhận kết quả trong vài phút
  – Có hệ thống đọc mã vạch cho phép tra khớp mẫu và đĩa mẫu, đảm bảo không phân tích sai.

  Scroll