Giải pháp vi sinh xử lý nước thải công nghiệp

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 1568 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty cổ phần công nghệ Biotech Việt Nam

Bao gồm các giải pháp vi sinh xử lý mùi hôi, tăng cường phân hủy kỵ khí, giảm amonia, xử lý nước thải khó phân hủy, nước thải có độ mặn và xử lý bùn.

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp ACF 32
  Thành phần: gồm nhiều chủng vi sinh chọn lọc có hoạt tính mạnh, đó là: Bacilus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilus, Clostridium butyricum, Clostridium sartagoforme, Desulfovibrio vulgaris, Desulfovibrio aminophilus, Geobacter lovleyi, Methanomethylovorans hollandica, Methanosarcina bakeri, Pseudomonas citronellolis, Rhodopseudomonas palustris, Wolinella succinogenes.
  Công dụng:
  Xử lý nước thải công nghiệp & đa ngành:
  - Ứng dụng xử lý tất cả các loại nước thải
  - Giảm COD, BOD và chất rắn lơ lửng SS
  - Giảm thể tích bùn và các hợp chất khó phân hủy
  - Cân bằng cộng đồng vi khuẩn hữu hiệu trong bùn hoạt tính.
  - Làm giảm và điều chỉnh mùi của toàn hệ thống
  - Hỗ trợ Oxy hóa hợp chất chứa Ni tơ (quá trình Nitrate hóa).
  - Duy trì hiệu suất xử lý của hệ thống
  Ủ phân compost:
  - Phá vỡ các hợp chất khó phân hủy.
  - Chuyển đổi các chất dinh dưỡng trong các hợp chất này thành các dạng dễ sử dụng hơn.
  - Rút ngắn thời gian ủ phân compost, ổn định nhiệt độ khối ủ.
  - Giảm mùi hôi phát sinh.
  Nước rỉ rác/ Rác thải:
  - Kết hợp với ACF OC để tăng cường hiệu quả phân hủy rác
  - Giảm mùi hôi, tăng cường phân hủy chất hữu cơ khó phân hủy.
  - Hiệu quả giảm nồng độ COD, N-NH4 sau xử lý.
  Hệ thống Biogas:
  - Cải thiện sản lượng khí sinh học thu hồi (%CH4 = 60% - 64%).
  - Tăng tải trọng hữu cơ (ORL) trong hệ thống xử lý.
  - Đẩy nhanh tốc độ phân hủy chất hữu cơ.
   
  Vi sinh xử lý mùi hôi ACF OC
  Chức năng/ Hiệu quả:
  • Giảm mùi hôi trong vòng 30-60 phút
  • Tăng cường xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy
  • Giảm hình thành khí ăn mòn thiết bị
  • Giúp giảm ruồi, muỗi, ấu trùng gây hại có trong rác thải
  Thành phần sản phẩm: các vi sinh vật dị dưỡng, kỵ khí, quang năng Bacillus amyloliquifaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, … và hợp chất humic có khả năng kiểm soát các khí gây ra mùi hôi.
  Tập hợp các chủng vi sinh vật này tạo thành tấm màng đa phân tử hình khối xốp, có chức năng cô lập và cố định phản ứng tạo ra mùi, từ đó giúp ngăn chặn mùi hôi thoát ra bên ngoài.
  Nói chính xác hơn, tổ hợp vi sinh vật có trong ACF-OC sẽ tạo ra các phản ứng sinh học với các hợp chất gây mùi hôi có mặt trong không khí, từ đó giúp phân hủy các tác nhân gây mùi mộ cách tận gốc (tức mùi hôi trong không khí và mùi hôi ngay tại nguồn phát sinh), giúp giảm mùi hôi trong vòng 30-60 phút tùy từng trường hợp cụ thể.
  - Nhóm vi khuẩn dị dưỡng: 6.5 x 10^7 CFU/ml
  - Nhóm vi khuẩn kỵ khí: 2.0 x 10^8 CFU/ml
  - Nhóm vi khuẩn quang năng: 2.5 x 10^7 CFU/ml
  - Hợp chất humic 6.25 - 6.75%
  Không chứa Salmonella sp., Shigella sp., E.coli và các vi khuẩn coliform khác.
   
  Vi sinh tăng cường phân hủy kỵ khí ACF AD ACTIVATOR
  Thành phần:
  - Nhóm vi khuẩn dị dưỡng: 2.2 x 10^8 CFU/ml
  - Nhóm vi khuẩn tùy nghi: 2.0 x 10^8 CFU/ml
  - Nhóm vi khuẩn quang năng: 1.0 x 10^8 CFU/ml
  Không chứa Salmonella sp., Shigella sp., E.coli và các vi khuẩn coliform khác
  Lợi ích:
  - Đạt tiêu chuẩn xả thải
  - Tăng cường hiệu quả loại bỏ BOD/COD
  - Giảm H2S
  - Giảm hình thành bùn
  - Hiệu chỉnh mùi hôi
  - Thay đổi động sinh khối
  - Cải thiện hiệu quả của hệ thống
  - Giảm mùi tại nguồn xả thải
  - Phân hủy rộng các hợp chất hữu cơ phức tạp bao gồm các vi khuẩn thiếu khí tùy nghi
  - Giảm sinh vật hình sợi
   
  Vi sinh giảm Amonia ACF NITRO ACTIVATOR (ACF-NA)
  Thành phần:
  - Nhóm Vi khuẩn dị dưỡng: 6.5 x 10^7 CFU/ml
  - Nhóm Vi khuẩn tùy nghi: 2 x 108 CFU/ml
  - Nhóm Vi khuẩn quang năng: 1 x 108 CFU/ml
  - Không chứa Salmonella sp., Shigella sp., E.coli và các vi khuẩn coliform khác
  - Chứa vi khuẩn Bacillus Lichenniforms, Bacillus Amyloliquifaciens, Bacillus Subtilis,... và vi khuẩn nitrat hóa Nitrobacter winogradskyi, Nitropseudomonas europaea với mật độ gấp 10 lần công thức cũ.
  - Chứa 2 chủng vi sinh vật chuyên biệt cho quá trình Nitrat hóa, đó là: Nitrosomonas sp (chuyển hóa Ammonia thành Nitrit) và Nitrobacter sp (tiếp tục chuyển hóa Nitrit thành Nitrat).
  Công dụng:
  • Giảm ammonia, Nitơ tổng, tăng cường quá trình nitrat hóa, giảm lượng ni tơ tổng
  • Giảm mùi Ammoniac trong hệ thống
  • Khắc phục hiện tượng chết vi sinh do sốc tải với hàm lượng Nitơ cao
  Vi sinh xử lý nước thải khó phân hủy AQUACLEAN ACF – SC
  Thành phần: Tổ hợp các chủng vi sinh Heterotrophic, Facultative và Chemolithotrophic Bacteria chuyên biệt. Chủ yếu là các dòng Bacillus spp, Cellulomonas spp, Nitrobacter spp, Nitrosomonas spp…
  Hiệu quả:
  - Cải thiện nhanh chóng các trường hợp sốc tải.
  - Phá vỡ các cellulose, tinh bột khó phân hủy.
  - Giảm nhanh BOD, COD, TSS đầu ra.
  - Tăng tải trọng hữu cơ (OLR) hệ thống xử lý nước thải chứa cellulose cao khó phân hủy.
  - Kết hợp ACF-32 tùy từng trường hợp, để đem lại kết quả tối ưu.
   
  Vi sinh xử lý bùn, giảm bùn ACF SA
  Thành phần
  - Nhóm Vi khuẩn dị dưỡng: 6.5 x 10^7 CFU/ml
  - Nhóm Vi khuẩn kỵ khí: 2.0 x 10^8 CFU/ml
  - Nhóm Vi khuẩn quang năng: 2.5 x 10^7 CFU/ml
  - Hợp chất humic 6.25 - 6.75%
  - Không chứa Salmonella sp., Shigella sp., E.coli và các vi khuẩn coliform khác
  Công dụng
  - Tăng tốc độ sinh học oxy hóa chất hữu cơ dạng rắn
  - Tăng tốc độ phân hủy bề mặt của lớp váng cứng và các chất hữu cơ khó phân hủy.
  - Cải thiện hiệu quả phân hủy hiếu khí
  - Nâng cao khả năng cặn đáy/cặn bề mặt trong bể phân hủy và bể lắng
  - Giảm bùn hữu cơ tại các ao hồ và hệ thống nước thải
  - Giảm phát sinh mùi, giúp loại bỏ vấn đề mùi
  - Kết hợp ACF-32 tùy từng trường hợp, để đem lại kết quả tối ưu
   
  Vi sinh xử lý nước thải có độ mặn ACF SC MARINE
  Hiệu quả:
  - Cải thiện nhanh các trường hợp sốc tải khi nước thải có dấu hiệu nhiễm mặn.
  - Làm giảm BOD, COD và TSS đầu ra.
  - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống xử lý nước thải có nồng độ các chất xơ, bùn thải và các sợi cellulose cao.
  - Phá vỡ các cellulose khó phân hủy.

  Scroll