Giải pháp ứng dụng phần mềm để bảo vệ tài liệu của thư viện và trung tâm thông tin

( 1 đánh giá ) 1884 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Thông tin Kỹ thuật

Giải pháp ứng dụng phần mềm để bảo vệ tài liệu của thư viện và trung tâm thông tin cũng như kiểm soát việc sử dụng sách điện tử của Thư viện và sự chuyển đổi sách vật lý sang sách điện tử.

 • - Việc chuyển đổi sang các tài liệu sách điện tử giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Bằng việc triển khai hệ thống quản lý quyền số cho sách điện tử, người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng. gia hạn ngày mượn tự động và hạn chế các địa điểm sử dụng sách điện tử.
  Theo dõi số lần sách được mở (hoặc được đọc).Kiểm soát số lần sách được mượn, thời gian mượn có thể thay đổi sau khi sách được mượn
  - Cho phép hoặc từ chối in ấn. Ghi lại số lần sách được in. Khả năng đếm số bản in từ các tài liệu không bản quyền có thể là một tính năng bổ sung hữu ích thư viện cần có thêm doanh thu.
  - Giới hạn việc sử dụng sách điện tử trong Thư viện. 
  - Cho phép sử dụng tài liệu ngoại tuyến - offline (không yêu cầu đường truyền Internet) nhưng vẫn đảm bảo các kiểm soát đọc số có hiệu lực.
  - Cho phép bán các tài liệu sách điện tử. Mặc dù đôi khi các thư viện bán sách ra khỏi bộ sưu tập, điều này là khả thi đối với hệ thống quản lý quyền số để chuyển đổi từ cấp phép “cho mượn” sang việc bán các tài liệu sách điện tử.
  - Giải pháp quản lý quyền số đối với sách điện tử làm cho tất cả các tài liệu cũng như là các tài liệu cá nhân đều có sẵn trên một thiết bị duy nhất. 

  Scroll