Giải pháp bảo mật Oracle Database Vault

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 805 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Giải pháp Oracle Database Vault là giải pháp hàng đầu trong việc bảo vệ dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp nhờ khả năng ngăn chặn các mối nguy hại từ bên trong, khả năng đáp ứng các tuân thủ về chính sách an toàn thông tin và khả năng phân chia các trách nhiệm liên quan đến quản trị và truy cập dữ liệu một cách rõ ràng. Với giải pháp này, nhà quản trị có thể kiểm soát việc tuân thủ chính sách khi truy cập vào CSDL một cách uyển chuyển và nhanh chóng mà không cần cấu hình thay đổi trực tiếp trên ứng dụng. Đặc biệt, Oracle Database Vault có thể ngăn cản những tài khoản quản trị truy xuất vào các dữ liệu quan trọng hoặc dùng các công cụ để thay đổi dữ liệu của ứng dụng. Oracle Database Vault có khả năng thiết lập các chính sách nhằm xác định ứng dụng nào được phép truy cập dữ liệu, cách thức và thời gian truy cập ra sao.

  • - Kiểm soát và ngăn chặn những người dùng (kể cả những người dùng có quyền quản trị) truy cập vào dữ liệu của ứng dụng. Giúp giảm thiểu các mối nguy có thể gây hư hỏng, thất thoát dữ liệu từ bên trong doanh nghiệp.
    - Hỗ trợ kiểm soát theo thời gian thực, giúp nhanh chóng phát hiện các sự cố hay mối nguy có thể ảnh hưởng đến CSDL.
    - Phân tách rõ ràng vai trò giữa các người sử dụng hệ thống CSDL, kể cả người quản trị. Giúp tăng khả năng bảo mật và dễ dàng quản trị hệ thống.
    - Hỗ trợ bảo mật ứng dụng với các chính sách được xây dựng từ Oracle. Hỗ trợ việc thực hiện tuân thủ các quy định, chính sách chung về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp cũng như của khách hàng.

    Scroll