Công nghệ nhiệt điện chạy than tận thu

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 1218 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty TNHH Nam Nhật

Công nghệ nhiệt điện sử dụng than tận thu trong quá trình xử lý tro thải.

 • Công nghệ nhiệt điện sử dụng than tận thu trong quá trình xử lý tro thải quy mô 20MW.

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Một số tính năng kỹ thuật cơ bản về nhà máy nhiệt điện quy mô 20 MW như sau:
  - Công suất hơi: 75 tấn/giờ.
  - Áp suất hơi quá nhiệt: 6,3 MpA.
  - Nhiệt độ hơi quá nhiệt: 500 độ C.
  - Tiêu hao nhiên liệu đầu vào: 30 tấn/giờ.
  - Khí đầu vào: 87 (10ˉ³ x m3/h).
  - Công suất điện nhà máy: 20 MW.
  Thông tin về môi trường:
  - Khí thải đầu ra: 95 (10ˉ³ x m3/h).
  - Tro thải đầu ra: 15,7 tấn/giờ.
  - Độ lọc khí: 99%.
  - Hàm lượng khí độc:
    NOx không vượt quá: 200 mg/m3;
    SOx không vượt quá: 200 mg/m3.

 • KHÁCH HÀNG-PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO
 • Phương thức chuyền giao:
  - Chuyển giao toàn phần;
  - Chuyển giao từng phần;
  - Chuyển giao chất xám, thiết kế.

  Scroll