Call Center AntRing - Call Center thông minh cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 418 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty cổ phần AntBuddy

- Cơ chế định tuyến thông minh dựa trên truy vấn dữ liệu khách hàng.
- Phân bổ cuộc gọi theo kịch bản doanh nghiệp.
- Thống nhất đầu số liên hệ.
- Tính di động cao, phù hợp cho tất cả bộ phận.

 • IVR + Định tuyến thông minh
  IVR - Tương tác trả lời tự động hỗ trợ điều hướng công việc đến các phòng ban, nhân viên nhanh chóng và hiệu quả.
  Định tuyến cuộc gọi thông minh theo điều kiện như:
  - Thuộc tính khách hàng
  - Thuộc tính nhân viên
  - Thời gian chờ
  - Theo nhà mạng
  Xử lý yêu cầu gọi lại
  Tất cả khách hàng liên hệ vào Call Center mà chưa được phục đều được ghi nhận:
  - Phân loại cuộc gọi nhỡ, tạo yêu cầu gọi lại tương ứng.
  - Thuật toán sắp xếp thông minh: ưu tiên khách hàng gọi vào nhiều lần và sớm nhất lên trước.
  - Tự động phân bổ cho nhân viên xử lý, ghi nhận báo cáo.
  - Tự động xử lý nếu khách gọi lại thành công hoặc nhân viên thực hiện gọi ra.
  - Kết nối với AntCRM để xử lý trên một giao diện.
  Chiến dịch Telesale/ Telesurvey
  Dễ dàng thực hiện các chiến dịch Telesales để giới thiệu các dự án hoặc Telesurvey để khảo sát dịch vụ với các tính năng:
  - Lọc & nhập Lead có sẵn trên AntCRM (hoặc kết nối tới CRM thứ 3).
  - Import Lead từ file Excel.
  - Nhập Lead tự động từ Ads Lead, Webhook từ Landing page.
  - Thiết lập các trạng thái khách hàng.
  - Hỗ trợ form khảo sát thông tin.
  QM - Quản lý chất lượng cuộc gọi
  - Dễ dàng tạo thêm các form đánh giá cuộc gọi với đa dạng tiêu chí.
  - Giao diện đánh giá cuộc gọi ngay tại màn hình lịch sử cuộc gọi giúp dễ dàng lọc, tìm kiếm.
  - Báo cáo theo từng nhân viên, nhóm nhân viên, thời gian, ...

  Scroll