Livestream công nghệ

[Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu “Thiết bị phân loại rác thải điều khiển từ xa”
Thiết bị phân loại xử lý rác có công suất 05 - 20 tấn/giờ, cho phép xử lí rác tự động, loại bỏ rác thải bằng thiết bị điều khiển từ xa; tự động phân phối lượng rác vào máy cắt phù hợp với từng loại rác và công suất máy.
Scroll