Đăng ký

ĐĂNG KÝ TRƯNG BÀY

Miễn phí 01 gian hàng trưng bày và tham gia kết nối chuyển giao công nghệ dành riêng cho các đơn vị công nghệ sinh học
Đăng ký

ĐĂNG KÝ THAM QUAN

Sự kiện vào cửa miễn phí. Vui lòng điền form đăng ký trực tuyến để tiết kiệm thời gian check-in và nhận catalogue thông tin công nghệ và thiết bị.
Đăng ký