Thành viên tích cực

maymay - Hỏi 3

trungtamcncao - Hỏi 2

Busmap - Hỏi 1

Cty_Nghi Phú - Hỏi 1

Cty_SayaPack - Hỏi 1

ttcnsh.snn@tphcm.gov.vn - Trả lời 23

maihuong - Trả lời 20

LienHung - Trả lời 17

CtyTTQ - Trả lời 16

duykhanh - Trả lời 16

Tìm hiểu công nghệ nuôi cua tuần hoàn quy mô nhỏ nhất

47 lượt xem 0 lượt thích

Tôi ở Long An, chưa từng có kinh nghiệm nuôi cua. Hiện tại tôi muốn tìm hiểu về hệ công nghệ nuôi cua tuần hoàn với quy mô nhỏ nhất để nuôi được trong nhà.

Người đăng tin: phucdoan - 24/3/2021

Trạng thái: Mở   |  
Scroll