Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 142
Địa chỉ : 202 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa
Điện thoại : (0254) 351 0475
Fax : (0254) 351 0476
Người đại diện : Đỗ Hữu Hiền
Chức vụ/ Chức danh :

Chức năng nhiệm vụ chính

1. Vị trí, chức năng:
- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước được phân loại theo Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của CHính phủ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
- Trung tâm có chức năng tổ chức nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào sản xuất và đời sống.
- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc, ngân hàng theo quy định pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.
- Tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện các chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.
- Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao, nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.
- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật mới, các mô hình khoa học công nghệ đã triển khai hiệu quả và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm mới và giống cây, con mới.
- Tổ chức nghiên cứu, chế tạo cải tiến công nghệ, xây dựng, lắp đặt các thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng.
- Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học trưng bày khoa học và công nghệ; tổ chức huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng để tiếp nhận công nghệ và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ cao.
- Thực hiện các hoạt động tư vấn, giám định, phản biện về khoa học và công nghệ khi được yêu cầu và theo quy định của pháp luật.
- Triển khai các hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cấp huyện.
- Thực hiện các hoạt động kỹ thuật trong lĩnh vực ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân.
- Xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển công nghệ theo định hướng tại địa phương.
- Bảo tồn, chuyển giao ứng dụng nguồn gen quý hiếm trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan khác theo quy định của pháp luật;
- Quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, tài sản, tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.
 


 • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
  Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
  Tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ
  Tư vấn lập dự án đầu tư
  Định giá, đánh giá công nghệ
  Đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm
  Sở hữu trí tuệ

Sản phẩm

- Hoạt động phục vụ quản lý nhà nước
- Nghiên cứu triển khai
- Đào tạo tập huấn
- Tư vấn dịch vụ kỹ thuật.

SẢN PHẨM

 • grid
 • list
Sản phẩm / trang:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

Scroll