Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 181
Địa chỉ : Nguyễn Văn Cừ (nd), phường An Bình, quận ninh kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại : (0292) 625 0798
Fax : (0292) 625 0798
Người đại diện : Nguyễn Thị Tố Uyên
Chức vụ/ Chức danh :

Chức năng nhiệm vụ chính

1. Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ
2. Chức năng nhiệm vụ chính:
- Tổ chức triển khai ứng dụng các thành tựu KH&CN trong và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;
- Tổ chức thực hiện các dự án triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;
- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm áp dụng công nghệ mới;
- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.
3. Lĩnh vực hoạt động KH-KT:
- Công nghệ chế biến sau thu hoạch
- Công nghệ cơ khí – tự động hóa
- Công nghệ sinh học
Kỹ thuật – môi trường
4. Sản phẩm, Dịch vụ Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ đã thực hiện cung cấp chuyển giao:
- Thiết bị sản xuất nước Nano nông nghiệp;
- Hệ thống rửa rau, trái cây tự động
- Thiết bị xử lý mùi.
 


 • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
  Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
  Tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ
  Tư vấn lập dự án đầu tư
  Định giá, đánh giá công nghệ
  Đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm
  Sở hữu trí tuệ

Sản phẩm

- Hoạt động phục vụ quản lý nhà nước
- Nghiên cứu triển khai
- Đào tạo tập huấn
- Tư vấn dịch vụ kỹ thuật.

SẢN PHẨM

 • grid
 • list
Sản phẩm / trang:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

Scroll