Trung tâm Phân tích Thí nghiệm - Liên đoàn bản đồ địa chất Miền Bắc

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 66
Địa chỉ : Ngõ 208 đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên ,Hà Nội
Điện thoại : 02438271714
Fax : 02438720600
Website : ldbddcmb.vn
Người đại diện : Trần Thị Oanh
Chức vụ/ Chức danh :

Chức năng nhiệm vụ chính

- Trung tâm Phân tích Thí nghiệm có trụ sở tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Trung tâm Phân tích Thí nghiệm là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, có chức năng thực hiện các nhiệm vụ gia công, phân tích mẫu Thạch học, Khoáng tướng, Trọng sa, Hoá, Trầm tích phục vụ công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản của Liên đoàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh.
- Trung tâm có Phòng VILASS 577 – phân tích hoá.


  • Đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm

Sản phẩm

Gia công – phân loại mẫu:
- Gia công mẫu Trọng sa nhân tạo.
- Gia công mẫu Hóa.
- Mài mẫu Thạch học - Khoáng tướng.
- Phân loại mẫu.
Phân tích mẫu:
Phân tích hóa: theo tiêu chuần cơ sở (TCCS) đã đăng ký Vilass 577 với 12 chỉ tiêu của mẫu silicat, mẫu đá vôi và mẫu bauxit. Ngoài ra, còn các chỉ tiêu khác phân tích theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn ngành (TCN):
- Đo độ Eh, pH của mẫu đất.
- Xác định độ thu hồi qua rây 0,21mm của kaolin.
Phân tích Trọng sa: gồm phân tích Trọng sa nhân tạo và Trọng sa thiên nhiên; mỗi loại đều có phân tích toàn phần và phân tích yêu cầu.
Đối với mỗi loại mẫu phân tích Trọng sa đều có những yêu cầu chi tiết cần thực hiện trong quy trình phân tích mẫu.
Mẫu Trầm tích (độ hạt): áp dụng cho việc gia công và phân tích các mẫu trầm tích Đệ tứ, vỏ phong hóa bở rời. Mẫu độ hạt được phân tích bằng bộ rây và Pipet.
Phân tích Thạch học:
- Phân tích lát mỏng sơ bộ:
- Phân tích lát mỏng chi tiết:
Phân tích Khoáng tướng: phục vụ nghiên cứu khoáng sản
 

SẢN PHẨM

  • grid
  • list
Sản phẩm / trang:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

Scroll