Công ty Khoa học Công nghệ Môi trường Việt Nam

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 88
Địa chỉ : Tổ 2 Bảo Lộc, Phường Thanh Châu, Tp. Phủ Ly,́ Tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0912340158
Fax :
Website :
Người đại diện :
Chức vụ/ Chức danh :
 

  • Môi trường

 • SẢN PHẨM
 • Tổ hợp thiết bị phâ loại rác thải điều khiển tư xa

   
  Sản phẩm / trang:
  Tổng số 1 sản phẩm

  ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

  Scroll