Xử lý nước nuôi tôm bằng phụ phẩm lúa gạo

Thông qua việc ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước nuôi, hệ thống xử lý nước nuôi trồng thủy sản giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nước vùng nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản mật độ cao.
Công ty TNHH Sinh hóa Môi trường Bình Lan
Scroll